LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Er kontanthjælpsreformen bare en spareøvelse?

14. feb. 2013

Råd til regeringen: Lav kontanthjælpsreformen med rehabilitering af kontanthjælpsmodtagere, der har behov for en helhedsorienteret indsats, nu - vent med ændringer i selve ydelsesstrukturen, til det er analyseret ordentligt igennem, ellers bliver reformen bare en spareøvelse!

Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen skriver i dagens kronik (Kristeligt Dagblad 14.02.2013), at en kontanthjælpsreform med rehabilitering som kerne vil være et centralt element i en ambitiøs socialreform. Reformen bør ikke reduceres til en spareøvelse.