LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Finansloven 2013 er et lyspunkt for socialt udsatte

11. nov. 2012

Finansloven indeholder i år en socialpakke, der forbedrer indsatsen konkret for udsatte grupper. Eftersom satspuljen for 2013 er historisk lav, så har det også i høj grad været påkrævet, at der blev fundet midler på finansloven uden for satspuljen til udsatte borgere.

Socialpakken indeholder:

  • Styrkelse af tandsundheden for økonomisk vanskeligt stillede borgere
  • Særligt børnetilskud til alle eneforsørgere og enlige adoptanter
  • Initiativer mod udsættelse af lejere
  • Flygtninge og personer fra Færøerne og Grønland undtages fra optjeningsprincippet for familieydelser
  • Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte
  • Bedre forhold for handlede personer
  • Forbedret service og hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet
  • Penge til Natcafeen på Nørrebro