Gå direkte til indhold
 • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Forslag til forbedringer af regeringens hjemløseudspil

05. nov. 2021

For at komme helt i mål med intentionen i regeringen hjemløseudspil om at afskaffe langtidshjemløshed i Danmark, har Rådet for Socialt Udsatte syv forslag til forbedringer.

Rådet for Socialt udsatte har tidligere udarbejdet fem anbefalinger til hjemløsereformen, som regeringen offentliggjorde i et udspil d. 25. oktober. Regeringens udspil indeholder mange af de elementer, som Rådet har anbefalet, og derfor bakker Rådet op om udspillet.

Udspillet vil kunne nedbringe hjemløsheden, fordi Housing First foreslås som det centrale element i indsatserne.

For at komme helt i mål med intentionen i udspillet, som er at afskaffe langtidshjemløshed i Danmark, anbefaler Rådet følgende forbedringer af regeringens udspil:

 1. Bindende mål for en fælles hjemløseindsats
  Der er behov for klare mål som pejlemærke for en fælles indsats.

 2. Sikring af tilstrækkeligt antal billige boliger
  Der skal løbende følges op på, om der er tilstrækkeligt med tilgængelige og billige boliger.

 3. Udvidelse af målgruppe for udslusningsboliger
  Udslusningsboliger skal være tilgængelige som en del af løsningen for en bredere målgruppe, og den private boligsektor bør tænkes med.

 4. Udvidelse af målgruppe for omlægningen af refusionsordningen
  Udover at sikre støtte i egen bolig og §107 tilbud skal refusionsordningen også understøtte visitation til længevarende botilbud efter §108.

 5. Ret til tilstrækkelig bostøtte
  Det er afgørende, at borgere får tildelt den type af bostøtte, som de har behov for.

 6. Klare retningslinjer for ny kommunal udskrivningskompetence
  Det er nødvendigt med stærkt fokus på rettigheder og involvering, hvis det skal sikres, at ingen i hjemløshed bliver klemt i systemet.

 7. Styrkelse af det nationale partnerskab
  med et erfaringsspor
  Rådet anbefaler, at der inkluderes et erfaringsspor i det nationale partnerskab for at styrke erfaringsperspektivet og for at overkomme traditionelle barrierer for brugerdeltagelse.

Herunder kan du downloade og læse en grundig uddybning af Rådets anbefalinger.