LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Gå ikke tilbage til en fuser

14. dec. 2012

Folketinget behandlede i går torsdag den 13. december 2012 et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om genindførelse af to af de nyligt afskaffede fattigdomsydelser, starthjælp og introduktionsydelse.