Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Giv socialt udsatte en ”systemtolk” - Brugernes Bazar 2018

27. aug. 2018

Indfør en ordning, der giver socialt udsatte ret til en professionel, uvildig aktør – et såkaldt personligt ombud, som det kendes fra Sverige – der kan støtte den enkelte i at få klarhed over egne hjælpebehov og få den rette hjælp fra systemet. Sådan lyder Rådet for Socialt Udsattes ønske til børne- og socialminister Mai Mercado (K), som på onsdag den 29. august møder mere end 1.000 socialt udsatte borgere til ”socialt udsattes Folkemøde” Brugernes Bazar i Odense.

- Det var først, da jeg for alvor blev mødt som et menneske, og det blev klart, hvilken hjælp der passede til min specifikke situation, at jeg begyndte at få et godt forhold til systemet. Indtil da følte jeg mig slet ikke hørt. Jeg blev sendt i standardtilbud som fx CV-kurser i stedet for at få den hjælp, jeg reelt havde brug for – nemlig psykiatrisk behandling, fortæller Christina Strauss, næstformand i Rådet for Socialt Udsatte.

Christina Strauss’ historie er langt fra enkeltstående, og Rådet for Socialt Udsatte hører jævnligt fra socialt udsatte borgere, der føler sig dårligt hjulpet og rådgivet af kommunen, og som har mistet troen på, at de kan få den hjælp, de har brug for og ret til.

Det vil ministeren selv få at høre til Brugernes Bazar i Odense den 29. august. Her mødes mere end 1.000 socialt udsatte borgere med politikere og organisationer under temaet socialt udsatte i systemet for at debattere, hvordan mødet mellem borger og system kan blive bedre, og hvordan socialt udsattes retssikkerhed kan styrkes.

Rådet for Socialt Udsatte foreslår forsøgsordning med personligt ombud

Rådet for Socialt Udsatte foreslår, at ministeren gennemfører en forsøgsordning med personligt ombud i et udvalgt antal kommuner over en forsøgsperiode på fx 4 år.

Personligt ombud er en person, som kan varetage en omsorgs- og støttefunktion for den enkelte borger, hvor der i samarbejde med borgeren skabes overblik over hjælpebehov og offentlige tilbud, og som kan indtage en kvalificeret bisidderrolle ved møder med fx kommunen. Det personlige ombud aflønnes af borgerens kommune, men arbejder uafhængigt af kommunen og sikrer, at borgeren får hjælp i overensstemmelse med borgerens egne ønsker og behov.

- Det kan være svært at overskue egen situation og navigere i det offentlige system som socialt udsat borger. En hel del socialt udsatte har brug for dét, jeg vil kalde en systemtolk, så de kan få støtte og overblik over, hvilken hjælp og hvilke tilbud de reelt har brug for, og derefter få den rette hjælp. Rådet anbefaler derfor ministeren at afprøve en ordning med personligt ombud, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01
Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95