Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Hellere et socialt skatteloft end kontanthjælpsloft

09. mar. 2015

Debatindlægget er bragt d. 8. marts 2015 i Politiken

 

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte


Helt fra barnsben lærer man, at man ikke skal gå tilbage til en fuser. Alligevel har man i den sidste uge set politikere lege med fusere fra 00´ernes politiske landskab. Vi ved nu, at et kontanthjælpsloft, som den forrige regering indførte i 00´erne, er lig med større fattigdom. Fra fattigdomsydelserne blev fjernet af den nuværende regering og frem til den fulde indfasning løftes 5500 mennesker ud af fattigdom. Medtager man afskaffelsen af loftet på børne- og ungeydelserne er det i alt 7000 mennesker, der slipper for den økonomiske fattigdom.

Det må dog anerkendes, at der i debatten om et kontanthjælpsloft er en grundlæggende politisk sandhed: at der for nogle kontanthjælpsmodtageres vedkommende er en begrænset gevinst ved at arbejde.

Hvad gør politikere, når de gerne vil tilskynde folk i arbejde til at arbejde mere? Både den tidligere og den nuværende regering griber i samme værktøjskasse: De letter skatten på den sidst tjente krone. 

Men hvorfor ikke bruge samme tankegang overfor kontanthjælpsmodtagere? Der ligger faktisk en rigtig god ide klar til politisk brug:

Skattekommissionen aflevererede i 2009 sin store rapport til daværende skatteminister Kristian Jensen. I den drøftede man forslaget om et ”socialt skatteloft”. Ideen bag det sociale skatteloft er simpel og tiltrækkende: Det sociale skatteloft sikrer, at en kontanthjælpsmodtager, der kommer i job også opnår en økonomisk genvist.

Når en kontanthjælpsmodtager i dag får et job rammer den sammensatte marginalprocent 80 procent og ofte mere - altså langt højere end for danske topskatteydere, hvor den er knap 60 procent. Det sker, fordi ydelserne samtidig aftrappes så stejlt, mens lønnen i det lavindkomstjob, der ofte er tale om, ikke kan kompensere for den drastiske reduktion i ydelserne. For mange kontanthjælpsmodtagere med andre udfordringer end ledighed (psykisk sygdom, afhængighed etc.) er selv få arbejdstimer om ugen en trædesten til en mere selvforsørgende hverdag.

Det ville være en lykkelig udgang på den nuværende debat, hvis fortalerne for et kontanthjælpsloft, moderne eller ej, ville tale for et socialt skatteloft - eller på anden måde forsikre os om, at et kontanthjælpsloft ikke kaster tusinder af danskere tilbage i fattigdom.