LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Det koster 22 tabte leveår at være socialt udsat

02. mar. 2013
Dødelighed blandt socialt udsatte 2007-2012

Rådet for Socialt Udsatte offentliggør den 14. marts 2013 dødelighedsundersøgelsen: Dødelighed blandt socialt udsatte i Danmark 2007-2012. Offentliggørelsen finder sted ved en pressebriefing kl. 10.00-11.30 på herbergscenter Sundholm (mødelokalet), Sundholmsvej 16, 2300 København S.

I rapporten belyses socialt udsattes overdødelighed, middellevetid og dødsårsager, og der foretages en sammenligning med den generelle danske befolkning. Rapporten viser, hvordan den sociale ulighed i sundhed aktuelt ser ud, og hvilke udfordringer regeringen står overfor i forhold til de mest udsatte grupper.

Undersøgelsen viser, at alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige dør i gennemsnit 22 år før den resterende del af befolkningen. Hvor gennemsnitsalderen for befolkningen som helhed ligger på 79 år, er den blot 57 år for socialt udsatte.