Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Kom til idéseminar om billige boliger d. 16. december i København

01. dec. 2015

IDÉSEMINAR: FLERE BILLIGE BOLIGER - HVORDAN?

Der mangler billige boliger i Danmark, særligt i de større byer. Både Rigsrevisionen og SFI har peget på, at manglen på billige boliger til en husleje på omkring 3000,- kr. eller derunder er en medvirkende årsag til, at vi i disse år ser et stigende antal hjemløse. Mange ytrer sig om, at manglen på billige boliger er et problem, som må løses – men færre kan sige hvordan.

Dette er baggrunden for, at Rådet for Socialt Udsatte har bedt Kuben Management foretage en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for, at der kan tilvejebringes flere billige boliger. Kortlægningen og analysen er foretaget i perioden fra foråret til efteråret 2015. Resultatet af kortlægningsarbejdet er en rapport med et større idékatalog over mulige veje, man kan gå, og greb, man kan tage, for at tilvejebringe flere billige boliger.

Centrale aktører inviteres til idéseminar om mangel på billige boliger

Rådet for Socialt Udsatte inviterer hermed centrale aktører på bolig- og hjemløseområdet til et idéseminar om manglen på billige boliger og stiller spørgsmålet: Er det tid til en erkendelse af, at problemerne med manglen på billige boliger ikke løses inden for den eksisterende tænkning? Hvori består barriererne for, at der tilvejebringes flere billige boliger? Hvor skal der slås hul i murerne mellem de forskellige sektorer? Hvilke muligheder kan opnås?

Idéseminaret afholdes:

Den 16. december 2015 kl. 12.30-16.30, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Idéseminaret tager afsæt i rapporten ”Manglen på billige boliger – barrierer og muligheder for flere billige boliger i Danmark” af Kuben Management for Rådet for Socialt Udsatte. Rapporten lanceres samme dag. Der vil være en række spændende oplæg til debat fra blandt andre flere borgmestre.

Tilmelding til arrangementet sker til post@udsatte.dk senest den 9. december 2015.

Du finder programmet for idéseminaret på linket her nedenfor.