LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10

Kontanthjælpsloft og starthjælp virker ikke, men ødelægger menneskers liv

20. maj 2010

Rådet for Socialt udsatte offentliggør 20. maj 2010 rapporterne "Levekår og coping" og "Livet på de laveste ydelser". Heri dokumenteres det, at kontanthjælp og starthjælp ikke virker efter hensigten. Folk kommer ikke i arbejde.
Find rapporterne under "Publikationer".