LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Rådet: Mål og redegørelser har ingen værdi, hvis de ikke fører til handling

31. okt. 2016

RÅDET SENDER BREV TIL MINISTEREN OM SOCIALE MOBLITETSMÅL

Regeringen lancerede i sommer 10 mål for social mobilitet og en socialpoltisk redegørelse med tal og viden om udviklingen på det sociale område. Redegørelsen bliver gentaget én gang årligt, og Rådet for Socialt Udsatte bakker initiativet op. Dog mener Rådet, at det er altafgørende, at målene og redegørelsen bliver fulgt op af justering og forbedring af den sociale indsats, såfremt udviklingen på området ikke går den rigtige vej.

Rådet for Socialt Udsatte har i dag sendt et brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann med Rådets anbefalinger til det videre arbejde med målene og redegørelsen.