LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Ny holdningsundersøgelse: Danskerne ser også flygtninge som socialt udsatte

04. feb. 2016

Danskerne: Flygtninge også socialt udsatte


Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse af danskernes holdninger til socialt udsatte viser, at 17 procent af danskerne i dag tænker på flygtninge, når de skal svare på spørgsmålet om, hvad ”socialt udsatte” betyder for dem. I 2013, da Rådet sidste gang undersøgte danskernes holdning til socialt udsatte, var flygtninge slet ikke en kategori, som danskerne nævnte i forbindelse med socialt udsatte.

Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen siger til undersøgelsen:

-  Når vi i februar 2015 kunne registrere et historisk højt antal hjemløse i Danmark, så har det intet at gøre med flygtningesituationen - selvom det øger presset på kommunerne for at skaffe boliger. Antallet af hjemløse stiger først og fremmest fordi skiftende regeringer ikke på noget tidspunkt har præsenteret en ambitiøs og realistisk plan for, hvordan vi knækker hjemløsekurven. Med flygtningestrømmen bliver udfordringen større på kort sigt. Dét stiller endnu større krav til den politiske vilje til at skabe mulighederne for socialt udsatte – og viljen til at fordele samfundets ressourcer så både socialt udsatte og flygtninge kan have en værdig tilværelse og bidrage til samfundet.  

Undersøgelsen ”Danskernes holdning til socialt udsatte” offentliggøres i dag på www.udsatte.dk. Rådet for Socialt Udsatte har bedt Epinion om at gennemføre en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte. Undersøgelsen blev første gang gennemført i oktober 2013 og nu igen i oktober 2015. 1.013 repræsentativt udvalgt danskere er blevet interviewet til undersøgelsen. Ved omtale af undersøgelsen eller brug af tabeller er kildeangivelsen: Epinion for Rådet for Socialt Udsatte. 

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01
Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95

Danskernes holdninger til socialt udsatte