Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Nye sociale mål: Forskellen er den samme - den konkrete indsats er afgørende

17. maj 2016

-          Med de nye sociale mål sætter regeringen en retning på det sociale område, der giver mening og ligger i forlængelse af den tidligere regerings 2020-mål. Det er tale om en klar forbedring i forhold til, at der skabes et bedre datagrundlag for at kunne følge udviklingen og med en konsekvent opfølgning en gang årligt. Men når det er sagt, så er forskellen den samme på den nuværende og den tidligere regerings mål: Det helt afgørende for om tallene ændrer sig til det bedre er den konkrete indsats i forhold til hjemløse, misbrugere, psykisk syge m.fl. Indsatsen skal ikke bare være bedre, den skal også være større.

Det siger formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, på baggrund af, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann i dag offentliggør regeringens nye sociale mål under overskriften 10 mål for social mobilitet. Fem af målene vedrører direkte socialt udsatte voksne, som Rådet for Socialt Udsatte arbejder for. Det er bl.a. færre hjemløse og bedre effekt af stof- og alkoholbehandling.

Regeringen må lade sig korrigere:

-          Hvis målene skal gøre indsatserne for socialt udsatte bedre, så skal regeringen også være parat til at ændre i egne politikker, hvis tallene bevæger sig i den forkerte retning. Beskæftigelsesministeren har netop offentliggjort tal, der viser, at fattigdommen vil stige med over 25 procent i de kommende år på grund af bl.a. kontanthjælpsloftet. Hvis reformerne og kontanthjælpsloftet fører til flere hjemløse, som mange har forudsagt, så må regeringen også tage sine egne mål alvorlig og ændre politikken, siger Jann Sjursen.

Intet fattigdomsmål:

Rådet for Socialt Udsatte er desværre ikke overrasket over, at regering har undladt at formulere et fattigdomsmål, men påpeger alligevel, at det er påfaldende, fordi Danmark skal levere på det felt i forhold til FN’s 2030-mål. Endeligt er perspektivet for smalt når det gælder misbrugsbehandlingen:

Sætter kikkerten for det blinde øje, når det gælder misbrug:

-          Man kan kun ønske sig en bedre effekt af misbrugsbehandlingen, som regeringen fortsat vil måle på, når det gælder stof- og alkoholmisbrug. Men når op til 70-90.000 personer har et behandlingskrævende stofmisbrug og kun 17.500 er i behandling, og når 585.000 personer har et skadeligt alkoholforbrug, 140.000 er alkoholafhængige og kun ca. 15.000 er i offentlig finansieret alkoholbehandling, så virker det lidt som om, regeringen i lighed med den tidligere fortsat har kikkerten for det blinde øje, når den alene fokusere på effekt. Hovedudfordringen er at få flere i behandling og ikke effekt, slutter Sjursen.

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01