Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Partnerskabet for udsatte voksne har mange gode ideer og erfaringer

08. jun. 2020

De første møder i Partnerskabet for udsatte voksne blev afviklet den 3. og 4. juni, og der var mange gode drøftelser.

Partnerskabet vil gennem dialog og erfaringsudveksling fremhæve gode løsninger på de udfordringer, som nedlukningen har påført udsatte grupper, og se på hvilke løsninger, der kan afhjælpe, at sårbare og udsatte oplever mistrivsel, utryghed og ensomhed under den gradvise åbning af samfundet.

Du kan læse mere om Partnerskabet for udsatte voksne her: https://www.udsatte.dk/partnerskab-for-udsatte-voksne/

Meget at arbejde videre med

Der var mange gode input fra deltagerne på de første fire møder. Temaerne var digitaliserede løsningers betydning for socialt udsatte - også dem der ikke er fortrolige med digitale medier og løsninger -, ulighed i sundhed, efterslæb ift. ikke-håndterede psykiske lidelser og misbrug samt ensomhed.

Digitale løsninger har potentiale

Det blev bl.a. drøftet, om peer-to-peer indsatser kan være vejen frem, hvis flere socialt udsatte skal være med på digitale platforme fx for at kunne modtage information, deltage i de digitale væresteder mv. i en tid, hvor fysiske møder ikke finder sted eller er minimeret. Nedlukningen har givet anledning til nytænkning og nye måder at gå til det opsøgende arbejde på, og nye typer af fællesskaber er skabt.

En gruppe særligt udsattes situation er yderligere forværret, fordi de ikke bruger digitale medier – nemlig hovedparten af hjemløse. Men Partnerskabet påpeger, at der kan ske positiv udvikling på området. Bl.a. har Hus Forbi-sælgernes facebookgruppe oplevet en stigning i medlemmer på 18 pct. siden 1. februar. Det viser, at der er muligheder i de digitale fællesskaber og at det kan lade sig gøre at få flere med.

Fleksibilitet og rummelighed i indsatserne er afgørende

Den fremskudte sundhedsfaglige indsats, der har fundet sted under nedlukningen (fx opsøgende læge- og tandlægebehandling samt psykologhjælp), blev også fremhævet som noget, der har gjort en stor positiv forskel for socialt udsatte og som noget, man skal lade sig inspirere af i den fremadrettede indsats.

De fleksible og opsøgende indsatser har især vist deres værdi ift. mennesker med samtidig psykisk sygdom og misbrug af rusmidler. Partnerskabet konstaterede, at nogle kommuner rent faktisk evnede at håndtere og hjælpe borgere med både psykiske udfordringer og misbrug under nedlukningen. Det skete ved i høj grad at være fleksible og løsningsorienterede på borgerens præmisser. Der ligger et stort potentiale i forhold til disse borgere, hvis denne løsningsorientering kan fortsætte efter COVID-19.

Arbejdet fortsætter

Partnerskabet for udsatte voksne arbejder videre med at finde løsninger på de udfordringer, der er ift. socialt udsatte borgere ifm coronavirus og nedlukningen/genåbningen af samfundet.

Følg med her på siden, hvor vi løbende fortæller mere om Partnerskabets arbejde.