Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Pressemeddelelse: 21 ideer til at skaffe billige boliger - ny rapport fra Rådet

16. dec. 2015

21 idéer til at skaffe billige boliger

 -  Antallet af hjemløse stiger, og der er ikke billige boliger nok. Det er et akut problem, som regeringen er nødt til at adressere nu. Det nytter ikke at lade som om, at kommunerne bare kan løse problemet med de forhåndenværende midler. Det kan de ikke, som lovgivningen er nu. Rådet foreslår, at kommunerne både får mulighed for at yde midlertidigt huslejetilskud samt for at opkøbe og udleje ejendomme til særlige målgrupper. Det kræver ændringer i loven. 

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen ser med stor alvor på den situation, der lige nu tynger landets kommuner. Et krydspres mellem en rekordhøj hjemløshed, ekstra mange asylansøgere, der skal boligplaceres i kommunerne, og en boligmasse, der er som støvsuget for billige boliger, giver en helt presserende udfordring, der kræver politisk handlen nu. Andelen af boliger på 3.000,- kr. eller derunder er faldet med 55 procent siden 2007, viser en opgørelse fra Rigsrevisionen. Og i år viste hjemløsetællingen fra SFI, at antallet af hjemløse for første gang er over 6.000 personer. 

Dét er baggrunden for, at Rådet har bedt Kuben Management om at udarbejde et katalog med løsningsforslag. Kataloget udkommer i dag med 21 idéer til de politiske beslutningstagere.

Jann Sjursen retter også blikket mod den almene boligsektor:

-   Den almene sektor har historisk set været en helt afgørende aktør i forhold til at sikre en mangfoldig boligmasse, hvor der også var plads til de mindrebemidlede. Men hvor er de små billige lejligheder, som udsatte borgere kan betale? Igen: Vi skal arbejde med de lovgivningsmæssige rammer: Der skal skabes muligheder for deleboliger for to personer. Og derudover må de almene boligselskaber arbejde strategisk og målrettet med at droppe eller udskyde sammenlægninger af små lejemål.  

Baggrund:

Der mangler billige boliger i Danmark, særligt i de større byer. Både Rigsrevisionen og SFI har peget på, at manglen på billige boliger til en husleje på omkring 3.000,- kr. eller derunder er en medvirkende årsag til, at vi i disse år ser et stigende antal hjemløse.
Dette er baggrunden for, at Rådet for Socialt Udsatte har bedt Kuben Management foretage en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for, at der kan tilvejebringes flere billige boliger. Kortlægningen og analysen er foretaget i perioden fra foråret til efteråret 2015. Resultatet af kortlægningsarbejdet er et større idékatalog over mulige veje, man kan gå, og greb, man kan tage, for at tilvejebringe flere billige boliger.

Idékataloget offentliggøres i dag d. 16. december på en konference i København og kan downloades under publikationer

 

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01
Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99