Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Flere danskere ser sig selv som værende socialt udsat

05. mar. 2018

I en ny holdningsundersøgelse svarer markant flere personer end tidligere, at de opfatter sig selv som værende socialt udsat.

Stigningen af personer, der opfatter sig selv som værende socialt udsat, findes både blandt de 18-34årige, hvor tallet blandt de adspurgte er steget fra 5 pct. i 2015 til 14 pct. i 2017, og de 35-55 årige, hvor tallet er steget fra 9 pct. i 2015 til 16 pct. i 2017.

- En af de ting, der springer mig i øjnene i den her holdningsundersøgelse, er, at vi har en voksende gruppe af mennesker i vores samfund, som af den ene eller anden grund, føler sig sat uden for fællesskabet. Det er et stort problem for sammenhængskraften, fællesskabsfølelsen og solidariteten i vores samfund, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Lavt uddannelsesniveau spiller ind

Det er særligt personer med grundskole som højeste gennemførte uddannelse, der svarer, at de enten har været eller stadig er socialt udsat, hvorimod dem med en videregående uddannelse og generelt de ældre generationer vurderer, at de aldrig har været socialt udsat.

- Man kan se, at det særligt er de yngre generationer, der oplever at have problemer med social udsathed. Det tyder på, at der ikke er manøvreplads i den måde samfundet efterhånden er indrettet på. Hvis man ikke snorlige følger den gængse ”formel” - går i skole, tager en uddannelse, får et fuldtidsjob osv. - så risikerer man at falde igennem. Det gør det svært for dem, der bare ikke passer ind i den formel, og for dem der har psykiske eller fysiske problemer. De risikerer at blive hægtet af og parkeret på kanten af samfundet, siger Jann Sjursen.

Uretfærdighed i samfundet er en faktor

I højere grad end tidligere peger flere på uretfærdighed i samfundet som årsag til, at der eksisterer social udsathed i Danmark. Samfundsmæssige forhold spiller altså en større og større rolle i danskernes bevidsthed fremfor individuelle karakteristika, når det kommer til spørgsmålet om, hvorfor mennesker bliver socialt udsatte.

- Det lader til, at myten om de dovne udsatte har tabt pusten. Det bør være stof til eftertanke i det politiske system, at uretfærdighed i samfundet træder frem som en væsentlig årsag til social udsathed, siger Jann Sjursen.

Baggrund

Holdningsundersøgelsen er lavet som spørgeskemaundersøgelse i et repræsentativt udsnit af befolkningen og er udført i både 2013, 2015 og 2017. Det er analysebureauet Epinion, der har udført holdningsundersøgelsen for Rådet for Socialt Udsatte.

Yderligere oplysninger

Formand, Jann Sjursen: tel. 30 26 49 01
Politisk Konsulent, Peter Bjerre: tel. 41 85 10 79