Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Giv socialt udsatte gratis tandlægebehandling

21. sep. 2018

Rådet for Socialt Udsatte stiller en række konkrete forslag til bedre tandpleje for socialt udsatte, herunder at tandlægebehandling bør gøres gratis for socialt udsatte borgere, der pga. både sociale og økonomiske barrierer ikke i tilstrækkelig grad har adgang til at komme til tandlægen.

- Der er ikke lighed i tandsundhed i dag. Tværtimod er der massive problemer med dårlig tandsundhed blandt socialt udsatte her i landet. Det er til stor gene for den enkelte, men det kan også påvirke den generelle sundhedstilstand, overskuddet til at håndtere andre sociale problemer og hindre adgangen til arbejdsmarkedet. Det er uværdigt og rent ud sagt torskedumt, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Politisk aftale er oplagt anledning til at indføre gratis tandpleje for socialt udsatte

Rådet for Socialt Udsatte mener, at den politiske aftale om at gentænke rammerne for voksentandplejen – et arbejde, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) står i spidsen for – er en kærkommen lejlighed til én gang for alle at få gjort op med den store ulighed i tandsundhed.

Socialt udsatte har behov for adgang til en i udgangspunktet gratis og rummelig tandbehandling, hvor de er ønskede som patienter. Derfor stiller Rådet for Socialt Udsattes en række konkrete forslag til sundhedsministeren.

Rådet foreslår:

  • at sikre de mest socialt udsatte borgere adgang til tandbehandling ved at give borgere med sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service, gratis adgang til tandlægebehandling ( et ”socialt tandplejekort”).
  • at forebygge dårlig tandsundhed blandt mindrebemidlede ved at tandbehandling op til 10.000 kr. gøres gratis for personer på kontanthjælpsydelser.
  • at kommunerne forpligtes til at have et opsøgende og behandlende kommunalt tandplejetilbud, som kan rumme socialt udsatte (den såkaldte ”Herlevmodel”).
  • at frivillige tilbud, fx tandbusser, støttes økonomisk.
  • at der indføres obligatoriske, halvårlige tandtjek til personer i substitutionsbehandling, fx metadon.

Yderligere oplysninger:

Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01
Politisk konsulent, Kirsten Munk: 41 85 10 99