Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: God aftale giver mere indflydelse til mennesker i hjemløshed og opruster strategien

19. nov. 2021

Den brede aftale om den såkaldte reservepulje (SSA-reserven) til tiltag på social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet har flere gode elementer, når det kommer til at styrke indsatserne for at hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Aftalen møder derfor ros hos formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Vibe Klarup.

- Det er en god aftale med mange fine initiativer, hvor der for eksempel afsættes penge til civilsamfundsstrategien. Vi er også glade for, at parterne nu vil prioritere at omlægge hjælpen til hjemløse til det, vi ved, virker bedst – nemlig social støtte i egen bolig, siger hun.

Aftalepartierne vil i den forbindelse sætte flere midler af til Housing First, der er en effektiv tilgang til hjemløshed. Men selvom den har en meget høj succesrate i udlandet, er det kun otte procent af hjemløse herhjemme, som bliver tilbudt en Housing First-indsats. Men det vil aftalepartierne gøre noget ved.

Således øges den allerede afsatte ramme på 83,2 millioner kroner med yderligere 68,1 millioner kroner og forlænges til 2025. Det glæder formand for Rådet for Socialt udsatte, Vibe Klarup:

- Det er opløftende at se, at et bredt flertal af Folketingets partier vælger at opprioritere, hvad, vi ved, virker. Det er den helt rigtige vej at gå i arbejdet for at afskaffelse hjemløshed i Danmark, siger hun.

Mere medindflydelse

Derudover har partierne bag aftalen også prioriteret, at mennesker i hjemløshed bliver en del af det nationale partnerskab, som har til mål at nedbringe antallet af hjemløse markant.

Det skal ske ved, at der til det nationale partnerskab bliver tilknyttet et deltagelsesspor, som Rådet for Socialt Udsatte får til opgave at understøtte og facilitere.

- Der er tale om et nybrud på de socialpolitiske velfærdsområder, hvor vi bevæger os væk fra en forkvaklet idé om, at mennesker på grund af deres udsathed ikke skal have samme muligheder for at deltage i de demokratiske beslutningsprocesser som andre borgere. Vi ved, at det har store konsekvenser. For individet betyder det en følelse af afmagt og tab af mening, og samfundet går glip af vigtig viden fra dem, der faktisk ved, hvad det vil sige at leve med social udsathed, siger Vibe Klarup.

Rådet for Socialt Udsatte glæder sig derfor til at fremme socialt udsattes viden og erfaringer, så disse borgere på lige fod med andre interessenter bidrager til ideer og udvikling af politikker og tilbud.

- Mennesker i social udsathed kan sagtens repræsentere sig selv, men det kræver, at vi taler med dem og ikke om dem, og at vi lytter til den viden, de ligger inde med, slutter Vibe Klarup.

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32