LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10

Pressemeddelelse: Hver syvende mand på kontanthjælp bliver hjemløs

26. sep. 2017

15 procent af mænd på kontanthjælp i alderen 30-49 år oplever at blive hjemløse - det viser den seneste undersøgelse af veje ind og ud af hjemløshed, som VIVE offentliggør i dag.

Undersøgelsen er baseret på tal for perioden 2009 til 2015, og viser desuden, at knap 14 procent af mænd på kontanthjælp, der er under 30 år gamle og knap 10 procent af mænd på kontanthjælp, der er over 50 år gamle, oplever at blive hjemløse.

- Der er tale om en gruppe medborgere, som presses helt ud af samfundsfælleskabet. Det er skræmmende, at så stor en andel af mennesker på kontanthjælp rammes af hjemløshed. Det viser, at den nuværende debat om kontanthjælpsloft og 225-timers-reglen er forfejlet. Store grupper af kontanthjælpsmodtagere skal have en meget mere omfattende hjælp til de sociale problemer, som de tumler med. Psykiske problemer og misbrugsproblemer er de helt store i den sammenhæng, siger Jann Sjursen formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Undersøgelsen fra VIVE kommer kort efter, at de nye hjemløsetal blev offentliggjort af VIVE den 1. september i år. Tællingen viste endnu engang en stigning i antallet af hjemløse.

Mangel på betalelige boliger og sociale indsatser
Både hjemløsetællingen og VIVE’s nye undersøgelse af veje ind og ud af hjemløshed bekræfter, at hjemløse har komplekse problemer med sygdom, psykisk sårbarhed, misbrug mv. Over en fjerdedel har også økonomiske problemer. VIVE’s nye undersøgelse viser også, at kun en lille andel af hjemløse modtager den intensive Housing First-indsats, som det er dokumenteret kan hjælpe mange. Det fremgår, at barrieren for de intensive indsatser blandt andet er mangel på betalelige boliger.

- Det er på tide, at socialministeren sætter sig sammen med beskæftigelsesministeren, sundhedsministeren og boligministeren og løser de store problemer i det sociale system, som gør, at alt for mange falder igennem sikkerhedsnettet. Det er helt afgørende, at regeringen enten finder de billige boliger, der er behov for, eller sørger for, at mennesker har mulighed for at betale den bolig, som de kan få. Beskæringer i kontanthjælpen eller fratagelse af boligsikringen hjælper ikke denne gruppe i job, men forværrer kun de sociale problemer, de har i forvejen. Det er omkostningsfuldt for alle parter – også for samfundet, afslutter Jann Sjursen.

Baggrund

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd præsenterer i dag undersøgelsen: ”Veje ind og ud af hjemløshed – en undersøgelse af hjemløshedens forløb og dynamik”. Undersøgelsen afdækker, hvad der kendetegner det marginaliseringsforløb, der leder frem til en hjemløshedssituation, hvad der karakteriserer forløb gennem hjemløshed, og hvad der kendetegner veje ud af hjemløsheden. Undersøgelsen kombinerer data på tværs af de enkelte hjemløsetællinger, og kombinerer samtidig data fra hjemløsetællingerne med data om brugere af landets § 110-boformer (Serviceloven) for hjemløse.

Find undersøgelsen "Veje Ind og Ud af Hjemløshed" på VIVE's hjemmeside her.

Yderligere oplysninger:

Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01
Politisk Konsulent, Kirsten Munk: 41 85 10 99