Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Pressemeddelelse: Kommuner svigter hjemløse på herberg

18. feb. 2015

Der er stor plads til forbedringer, hvad angår kommunernes indsats for hjemløse på landets herberger og forsorgshjem. Det gælder både før, under og efter opholdet. Hvis kommunerne er bekymrede for, at herbergerne koster for mange penge at drive, kunne de jo starte med at lave en ordentlig social indsats for udsatte borgere, så opholdet på et herberg ikke bliver en tabt investering, siger Jann Sjursen, formand for Rådet Socialt Udsatte.

En ny brugerundersøgelse om livet på herberg lavet af SFI på opfordring fra Rådet for Socialt Udsatte viser, at kommunerne har svært ved at levere den helhedsorienterede indsats overfor nogle af de mest udsatte borgere i Danmark: En tredjedel af beboerne på herberg har ingen kontakt til en kommunal sagsbehandler, og endnu en tredjedel vurderer kontakten som dårlig. 60 procent af beboerne modtog ikke social støtte, sidst de boede i egen bolig. Og selvom 90 procent af brugerne ønsker sig videre i egen bolig, så er det kun 23 procent af beboerne, der har en såkaldt § 141 handleplan – den plan, der skal skitsere borgerens indsats- og støttebehov i den videre færd frem mod egen bolig.

Den positive nyhed fra undersøgelsen er til gengæld, at hele 9 ud af 10 af beboerne oplever, at de er tilfredse med opholdet på herberget. Både samarbejdet med personalet og rammerne vurderes godt af beboerne. Jann Sjursen siger om den positive nyhed:

Vi kan se af undersøgelsen, at opholdet på herbergerne hjælper beboerne. Det er ikke ”bare” en seng at sove i for natten. Det er livsindhold: aktiviteter, socialt samvær og kontakten til personalet, som beboerne sætter meget højt i en svær periode af deres liv. Herbergerne skal dog være opmærksomme på, at særligt en del af unge beboere ikke føler sig så godt tilpas på herbergerne, men når 86 procent af alle beboere siger, at herbergerne er et godt sted at være, så er der meget, der bliver gjort rigtigt.

Baggrund for undersøgelsen

Rådet for Socialt Udsatte har bedt SFI om at undersøge hjemløses egne oplevelser af at bo på herberg og forsorgshjem (§110-boformer). Undersøgelsen består af 185 beboeres besvarelser af et spørgeskema på 11 forskellige herberg landet over – samt interviews med 15 af beboerne. Det er den første landsdækkende undersøgelse af tilfredshed blandt beboere på herberg og forsorgshjem.

Undersøgelsen præsenteres i forbindelse med et arrangement d. 18. februar kl. 9.30 på Aktivitetscentret Sundholm, Sundholmsvej 36, 2300 København S. Pressen er velkommen.

Find hele SFI-undersøgelsen her

Find Rådets pixiudgave af undersøgelsen her

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01