LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10

Pressemeddelelse: Minister møder mere end 1.000 socialt udsatte til Brugernes Bazar i Odense

28. aug. 2017

Børne- og socialminister Mai Mercado åbner dette års udgave af arrangementet Brugernes Bazar, den 30. august i Kongens Have i Odense. Bazaren er socialt udsattes eget ”Folkemøde”, hvor mere end 1.000 socialt udsatte, politikere og organisationer mødes til politisk debat og fælleskab.

En voksende gruppe socialt udsatte borgere bliver trods hårde liv stadig ældre – heldigvis! Men hvornår er man gammel, og hvad vil det sige at blive gammel, når man er socialt udsat? Hvilke særlige behov har man, og er samfundet gearet til at stille de fornødne tilbud til rådighed for socialt udsatte borgere, når de bliver gamle?

De spørgsmål er centrale i debatten på dette års Brugernes Bazar, hvor det overordnede tema er; når udsatte bliver gamle. Børne- og socialminister Mai Mercado åbner bazaren med en tale fra hovedscenen kl. 10.05. I den efterfølgende debat kl.10.30 kan man møde medlemmer af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Astrid Krag (S), Jane Heitmann (V), Kirsten Norman Andersen (SF) samt direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup.

- Rådets undersøgelse af socialt udsattes sundhed, SUSY Udsat, viser, at middellevetiden for socialt udsatte stiger. At der bliver flere ældre udsatte bekræfter de hidtidige hjemløsetællinger, der viser flere hjemløse over 50 år. Det stiller samfundet over for nogle udfordringer, da de ældre udsatte ofte har særlige behov i forhold til pleje og omsorg - plejetilbuddene skal også kunne rumme dem som personer med fx misbrug. Derfor har vi til årets Bazar valgt at fokusere debatten på, hvordan vi kan imødegå de udfordringer, og vi er glade for, at ministeren kommer og skyder debatten i gang, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte benytter også lejligheden til at skyde kommunal- og regionsrådsvalget i gang med udgivelsen af den nye valgavis Udsatte Stemmer og en ny valgsang, som Hjemløsekoret fremfører. Derudover afholder organisationerne SAND, LAP og Brugerforeningen debatter i deres stande med udgangspunkt i temaet social udsathed og alderdom.

Om Brugernes Bazar
Brugernes Bazar er en årligt tilbagevendende begivenhed, der under skiftende tema inviterer socialt udsatte, politikere og organisationer til at mødes i Odense for at udveksle meninger og debattere socialpolitiske temaer i uformelle rammer. Bazaren arrangeres af Rådet for Socialt Udsatte i samarbejde med LAP, SAND og Brugerforeningen.

Yderligere oplysninger
Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01
Politisk konsulent, Adam Cold: 41 85 10 79