LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Pressemeddelelse: Positivt at satspuljeaftale tilgodeser udsatte

04. nov. 2016

Regeringen har den 4. november 2016 indgået en aftale med satspuljepartierne om fordelingen af knap en mia. kr. over fire år til socialområdet.

- Det er glædeligt, at der er politisk vilje til at investere satspuljemidlerne i det, den er tiltænkt, nemlig socialt udsatte borgere, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

- Det skaber en optimisme rundt omkring blandt udsatte.

Særligt hilser formanden en social investeringsfond velkommen, som der er afsat 249 mio. kr. til. Initiativet skal støtte udviklingen af effektive metoder i den sociale indsats for socialt udsatte og handicappede.

- Der er stort behov for at investere midler på området. I første omgang skal midlerne gå til udviklingsprojekter. Det arbejde leder op til en udbredelse og generel styrkelse af indsatsen, siger Jann Sjursen.

Satspuljeaftalen indeholder derudover en række andre initiativer, som vil komme udsatte borgere til gavn. Blandt andet en styrket indsats over socialt udsatte grønlændere, forlængelse af støtte til hjemløseindsatsen i København, støtte til Gadejuristen og støtte til Landsforeningen af Væresteder samt værestedsidræt.

Med satspuljeaftalen er der også landet en politisk aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser.

- Der har været stor blæst om den revision. Nu er der landet en god politisk aftale, hvor det især er positivt med en tydeliggørelse af målet om en helhedsorienteret indsats. Blandt de mange øvrige tiltag i aftalen skal klageadgangen over forstanderens afgørelse for brugere af boformer til hjemløse fremhæves, slutter Jann Sjursen.

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01