Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Rådet for Socialt Udsatte vil udvikle en ny socialpolitisk vision og give socialt udsatte bedre mulighed for at blive hørt

28. aug. 2020

På mandag den 31. august vil Rådet for Socialt Udsatte for alvor sætte skub i et arbejde med at udvikle en ny socialpolitisk vision, finde nye arbejdsformer og give socialt udsatte borgere bedre muligheder for at blive hørt.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er med, når Rådet for Socialt Udsatte samler et nyt landspanel bestående af repræsentanter for lokale udsatteråd fra hele landet for første gang til kick-off-møde i Odense.

- Ifm seneste udpegning af medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte gjorde socialministeren det til et særligt fokusområde i Rådets arbejde at styrke socialt udsattes adgang til at deltage i samfundsdebatten. Der er alt for mange socialt udsatte mennesker, der har behov for en anden og bedre indsats, og som har vigtig viden om, hvad der er brug for, hvis vi skal skabe reel social forandring for socialt udsatte i Danmark. Området har behov for nytænkning. Heldigvis kan vi se, at der er rigtig mange, der gerne vil bidrage, og som har særdeles værdifuldt input at give, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

På mødet den 31. august vil Rådet for Socialt Udsatte bede deltagerne om at byde ind med drømme og bekymringer for fremtidens socialpolitik, dele erfaringer og give input til, hvordan socialt udsatte bedre kan involveres i både politikudviklingen og i tilrettelæggelsen af sociale tilbud og indsatser fremover.

- I velfærdsdebatten har vi i mange år talt om, at det er vigtigt at inddrage brugere, men vi er egentlig ikke kommet særligt langt i måden, det sker på. Vi inddrager især socialt udsatte borgere i deres egen sag, og måske som brugere af sociale tilbud. Men det er min påstand, at vi både mangler erfaringer og metoder til at samle udsattes erfaringer mere systematisk til brug for egentlig politikudvikling. Vi kan blive bedre til at give de levede erfaringer værdi på linje med fagprofessionelles viden og ekspertviden. Det vil vi i Rådet for Socialt Udsatte gerne gøre op med. Vi mener, at vi kan skabe langt bedre socialpolitik, hvis dem det handler om indgår i arbejdet med at forbedre den. Og det håber vi, at vi kan inspirere til - dette arbejdsmøde er et af de første spadestik, siger Vibe Klarup.

Rådet for Socialt udsatte vil i de kommende måneder samle en bred kreds af både eksperter, debattører, politikere, praktikere og socialt udsatte selv til drøftelser om, hvordan man kan forny det sociale arbejde og de sociale visioner. Arbejdet skal bl.a. munde ud i et nyt kommissorium for Rådet for Socialt udsatte, som rådgiver for regeringen.

Yderligere oplysninger:
Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32