LUK
 • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

 • 00:10

Pressemeddelelse: Fejlslagen politik er årsag til flere hjemløse

01. sep. 2017

Mens kontanthjælpsloft, 225-timers-regel og øget straf for tiggeri har politisk flertal bag sig, stiger hjemløsheden. Den politiske vilje til at gennemføre tiltag, som generelt forebygger udstødelsen af mennesker i Danmark, ser ikke ud til at være til stede. Finanslovsforslaget for 2018, præsenteret i går, nævner ikke hjemløshed med et ord.

Ifølge den seneste officielle tælling fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som er offentliggjort i dag, blev der i 2017 optalt 6.635 hjemløse borgere i Danmark. I 2009 var tallet 4.998 hjemløse - det er en stigning på 33 procent.

- Det er pinligt og uværdigt, at et af verdens rigeste og mest lige samfund lader flere og flere borgere falde igennem systemet år efter år og ende i et liv på gaden. Social- og beskæftigelsespolitikken overfor udsatte grupper har i årevis været fejlslagen. Man løser ikke de bagvedliggende psykiske, fysiske og sociale problemer med beskæftigelsespolitiske paroler om at det skal kunne betale sig at arbejde, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Den stigende hjemløshed giver anledning til for alvor at tale om, hvad hjemløsheden er et symptom på. Hvad er det, der er galt med den førte politik, når flere og flere bliver tvunget til at tjekke ud af fællesskabet? Rådet for Socialt Udsatte mener, det er tid til, at der for alvor sættes gang i den debat.

Brug for flere særlige tilbud til hjemløse
Børne og- socialminister Mai Mercado præsenterer senere på året en handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed. Det vil Rådet for Socialt Udsatte gerne kvittere for. Rådet håber, at handlingsplanen vil tage hånd om de strukturelle problemer, der fører til hjemløshed:

- Sociale indsatser er afgørende, men får ikke effekt, hvis ikke der er billige boliger og tilstrækkelige ydelser, så huslejen kan betales. Rådet mener, at kommunen skal have større mulighed for at give huslejetilskud til de borgere, der rammes af kontanthjælpsloftet og andre beskæringer, så de ikke ender med at må gå fra hus og hjem. Det vil være med til at mindske stigningen i antallet af nye hjemløse, og sammen med en række andre tiltag forhåbentlig vende hjemløsekurven. Det burde regeringen have prioriteret i finansloven for 2018, siger Jann Sjursen

Rådet for Socialt Udsatte har tidligere i år afleveret en liste med i alt 11 konkrete tiltag, som Rådet mener, bør indgå i ministerens kommende hjemløsehandlingsplan.

Yderligere oplysninger:

Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01
Politisk konsulent, Kirsten Munk: 41 85 10 99

FORSLAG

Rådet foreslår, at følgende elementer indgår i en national handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed:

 • Kommunernes muligheder for støtte til betaling af huslejen for de laveste indkomstgrupper udvides
 • Reduktion af boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet gøres betinget af, at borgeren af kommunen får tilbud om en anden, egnet bolig til en husleje, der ikke medfører, at den samlede ydelse omfattes af kontanthjælpsloftet
 • Der indføres en forpligtelse for kommunen til at reagere med hjemløshedsforebyggende tiltag og tæt opfølgning, såfremt en borger bliver beskåret som følge af 225-timers-reglen – sådan at det sikres, at borgeren ikke mister sin bolig
 • Tilbud, som specifikt er målrettet unge hjemløse, opprioriteres, herunder særlige hjemløseboformer efter servicelovens § 110 til unge, overgangsboliger mv.
 • Der stilles tilstrækkeligt med tilbud til rådighed for gruppen af ældre hjemløse, herunder en passende permanent boform med den nødvendige støtte og pleje
 • Det sikres, at der fortsat er hjemløseboformer og andre tilbud, som er rusmiddelfri
 • Der afsættes midler til en modernisering af de fysiske rammer på § 110-boformer
 • Der afsættes midler til en opkvalificering af sociale netværkstilbud til tidligere hjemløse
 • Der iværksættes forsøg med personligt ombud
 • Der iværksættes en styrket indsats for, at der er en holdbar boligløsning for socialt udsatte, som udskrives fra sygehuse, psykiatrien eller Kriminalforsorgen
 • Efterværn og støtte i overgangen fra herberg til eget hjem styrkes.