LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10

Pressemeddelelse: Rådets årsrapport sætter fokus på udsathed og køn

29. maj 2017

Socialt udsatte kvinder kæmper med tilværelsen

Socialt udsatte kvinder i Danmark er ofte udsat for vold, overgreb og trusler, og de sociale tilbud tilgodeser ikke kvindernes behov. Samtidig stiger fattigdommen og antallet af hjemløse vokser. Det er det triste billede, som Rådet for Socialt Udsatte tegner i Årsrapport 2017.

- Mange kvinder holder sig simpelthen helt væk fra fx herberger, væresteder og natcafeer, fordi faciliteterne slet ikke tilgodeser kvinders behov, og fordi de frygter overgreb. Det er et meget stort problem, og der er brug for i langt højere grad at tænke køn ind i de sociale tilbud fremover, siger formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

Under overskriften Et dårligt mix at være kvinde og socialt udsat? beskriver Rådet for Socialt Udsatte i Årsrapport 2017, hvordan udsatte kvinder har det svært i de sociale tilbuds mandsdominerede miljøer. De fleste hjemløsetilbud, stofmisbrugs- og alkoholbehandlingstilbud har flest mandlige brugere. Det bærer indretning og organiseringen præg af, og derfor oplever kvinder i endnu ringere grad end mænd, at deres behov bliver imødekommet her.

Køn skal tænkes ind i de sociale tilbud

Visse sociale tilbud, fx natcafeer og herberger, har et meget lavt niveau, når det kommer til plads- og hygiejneforhold. Det afholder ifølge Rådets årsrapport socialt udsatte kvinder fra at bruge tilbuddene.

Det er uværdigt at have menstruation, når der mangler hygiejneartikler, og der er mange dages ventetid på at få et bad. Det er ikke nemt at føle sig beskyttet mod seksuelle overgreb, når man overnatter på en madras på gulvet på en natcafé sammen med 30 mænd, skriver Rådet bl.a. i årsrapporten.

- Når en socialt udsat kvinde har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og det sker desværre ofte, er det ekstremt vigtigt, at hun kan få hjælp. Men kvindekrisecentre tager typisk ikke imod kvinder, der fx har et stofmisbrug eller en psykisk lidelse, og kvinderne må bruge de samme tilbud, som mange mænd bruger. Det kan være rigtig svært at få den nødvendige hjælp og føle sig tryg sådan et sted, siger Jann Sjursen.

Derfor foreslår Rådet helt konkret i årsrapporten, at der skabes mere forskningsbaseret viden om køns betydning for sociale problemer og sociale indsatser, at også kvindekrisecentre skal kunne tage imod socialt udsatte kvinder, og at der tages højde for kønsspecifikke behov, når de sociale tilbud tilrettelægges.

Situationen er generelt dyster for socialt udsatte

Den generelle situation for socialt udsatte i Danmark er ikke opløftende. Bl.a. er der med reformer af de sociale ydelser i disse år en stor stigning i antallet af fattige i Danmark – og tendensen ser ud til at fortsætte. Antallet af både yngre og ældre hjemløse stiger, hvilket giver et stigende pres på herberger og botilbud.

- Situationen for socialt udsatte i Danmark er generelt ikke særligt opmuntrende. Der er mange parametre, hvor vi som samfund burde gøre det bedre. Særligt med den retorik, der er om f.eks. kontanthjælpsmodtagere, og i debatten om fattigdom, tales folk ud af fællesskabet, hvor de snarere har brug for at blive inkluderet i fællesskabet, siger Jann Sjursen.

Yderligere oplysninger:

Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01