Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Sanktionsregler er med til at forhindre knæk af hjemløsekurven

01. mar. 2019

Rådets nye undersøgelse af kommuners og NGO’ers arbejde med hjemløse borgere tegner et billede af, at sanktionsregler i kontanthjælpssystemet er en stor hindring for at afhjælpe hjemløshed.

- Det er hovedrystende, at systemet i praksis modarbejder sig selv. Jobcentrene sanktionerer rask væk, selvom en borger er hjemløs, har svære sociale problemer og måske endda er i forløb i regi af socialforvaltningen for at komme i egen bolig – det hæmmer meget af det gode arbejde, der ellers gøres i både kommuner og NGO’er, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Undersøgelsen peger på, at jobcentrene stiller krav til hjemløse borgere, som de ikke kan honorere. De sanktioner, som hjemløse kan blive mødt med, hvis ikke de opfylder kravene, er et stort problem.

Hvis en hjemløs mister sin kontanthjælp helt eller delvist, har vedkommende så lille et rådighedsbeløb, at det er helt umuligt at få en bolig nogen steder. På den måde fastholdes vedkommende i hjemløshed. Mange sagsbehandlere er af den opfattelse, at de skal sanktionere, selvom lovgivningen faktisk lægger op til at undlade det, hvis fx sociale problemer gør, at borgeren ikke kan formå at møde op til aftaler i jobcenteret.

Generelt tyder undersøgelsen på, at medarbejdere i jobcentrene er for dårligt klædt på til at give relevant rådgivning og anlægge et helhedssyn på bl.a. hjemløse borgeres problemer. Samtidig gør manglende kommunikation og koordinering mellem social- og beskæftigelsesforvaltningen, at indsatserne kommer til at spænde ben for hinanden. 

Brug for bedre samarbejde – og en helhedsorienteret indsats

Undersøgelsen bekræfter, at den efterhånden gamle traver om en helhedsorienteret tilgang stadig er relevant.

- Der er brug for, at man lytter til borgeren, tager sig tid til at vurdere sagen ordentligt og samarbejder på tværs af forvaltninger. Der skal fokus på helheden, i stedet for kun på beskæftigelsesdelen, særligt når det gælder hjemløse. Mange af de mennesker, der kæmper med hjemløshed, har nemlig brug for en bred palet af hjælp for at komme de komplekse problemer til livs – de kan ikke bare få et job, og så er den sag ude af verden, understreger Jann Sjursen.

Rådet foreslår derfor bl.a., at hjemløse inkluderes i den kommende lov om helhedsorienteret indsats, så det sikres, at de automatisk skal tilbydes en indsats efter den kommende lov.

Yderligere oplysninger:

Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01