Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Satspuljeaftale - indsats mod hjemløshed et skridt på vejen

10. nov. 2017

Regeringen og satspuljepartierne har i dag indgået en aftale om fordelingen af midlerne i satspuljen på socialområdet. Rådet for Socialt Udsatte er glade for, at hjemløsehandlingsplanen prioriteres, men peger på, at der er behov for et mere generelt kursskifte i socialpolitikken, hvis de underliggende problemer skal løses.

- Det er godt, at satspuljepartierne prioriterer en bedre indsats mod hjemløshed i aftalen for 2018. Hjemløsheden har været voksende i de sidste 10 år, og der er behov for en langt bedre indsats. Og når vi nu gennem års udviklingsarbejde har gode metoder til at hjælpe hjemløse i egen bolig, så skal de også bruges. Så det er godt, at der afsættes midler til at udbrede brugen af fx housing first, ligesom det også er godt, at brugerorganisationerne styrkes, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Der afsættes 154 mio. kr. over de næste fire år til en handlingsplan mod hjemløshed. Handlingsplanen skal bl.a. støtte udbredelsen af housing first til flere kommuner, styrke indsatsen for unge hjemløse, hjælpe flere langvarigt hjemløse i egen bolig og støtte brugerorganisationernes arbejde med at bistå hjemløse.

- Regeringen og satspuljepartierne skal være opmærksomme på, at hjemløsheden kun er toppen af isbjerget. Lige under overfladen er der mange flere mennesker med alvorlige sociale problemer, hvor kun en enkelt sanktion fra jobcentret, en uforudset efterregulering på varmeregning eller en tandlægeregning kan sende dem ud i hjemløshed.  Der skal ske et kursskifte i socialpolitikken, så den styrker og hjælper de mange mennesker, der er i sårbare situationer og i stor risiko for at blive hjemløse, siger Jann Sjursen.

Med kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen er der kommet endnu flere mennesker, som er i overhængende fare for at ende i hjemløshed. Der er også behov for at få løst problemet med manglen på boliger til en så lav husleje, at de også kan betales af mennesker med meget lave indkomster.

Samlet er der blandt de mange initiativer i aftalen en række hver for sig gode enkeltinitiativer i satspuljeaftalen - fx aftalen om socialt frikort, støtte til julehjælp og sommerferiehjælp, indsats mod gråzoneprostitution, civilsamfundsstrategien og støtte til Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere.

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Læs mere om satspuljeaftalen for socialområdet på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.