Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Pressemeddelelse: Sociale rettigheder til udsatte skal gøre op med kassetænkning

05. maj 2015

- Det er soleklart, at den rette indsats og en ordentlig investering i at hjælpe et udsat menneske i tide kan tjene sig selv ind mange gange – både samfundsøkonomisk og ikke mindst menneskeligt. Men problemet er, at de økonomiske gevinster ikke nødvendigvis tilfalder de samme offentlige kasser, som udgifterne tages fra. Det betyder, at det langsigtede og helhedsorienterede perspektiv overfor det enkelte menneske alt for ofte går tabt.   

Sådan lyder budskabet fra Rådet for Socialt Udsattes formand, Jann Sjursen. Anledningen er en ny rapport, som udkommer i dag. Rapporten er udarbejdet af KORA og giver et overblik over eksisterende viden om samfundsøkonomiske studier, som opgør gevinster og omkostninger ved indsatser overfor socialt udsatte.

Et eksempel fra rapporten viser, at stofmisbrugsbehandling ikke blot giver positive gevinster for den enkelte stofmisbruger, men også mindsker kriminalitet og behovet for sundhedsydelser i en sådan grad, at samfundet som helhed har vundet mere, end indsatsen har kostet. Men det er kommunen, som har udgiften til indsatsen, mens gevinsten ved den nedsatte kriminalitet og de færre sundhedsydelser først og fremmest ’indkasseres’ af staten og regionerne – foruden selvfølgelig de mange private borgere, som er ofre for kriminaliteten. Jann Sjursen kalder dette ”et paradoks” og fortsætter:

- Studiet bekræfter, hvad vi godt ved: at den rette hjælp og støtte til socialt udsatte er fantastisk godt givet ud. Men det ses ikke nødvendigvis i kommunernes kasser, og det kan betyde, at kommunerne vælger en ringere indsats til misbrugeren. Rådet for Socialt Udsatte opfordrer derfor til, at udsattes sociale rettigheder styrkes, sådan at det i højere grad bliver den rette indsats, som bliver styrende for kommunernes prioriteringer.

Om rapporten ”Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte”

Rådet for Socialt Udsatte har bedt KORA tilvejebringe et overblik over eksisterende viden i ind- og udland om samfundsøkonomiske undersøgelser på området for socialt udsatte voksne, herunder hjemløse, mennesker med sindslidelse og mennesker med misbrugsproblemer. Formålet er at beskrive viden om eksisterende samfundsøkonomiske analyser på området, og undersøgelsen kan tjene som et supplement til anden viden om værdien af indsatser for udsatte. Samtidig er det formålet at belyse, hvor der er behov for mere eller bedre viden. KORA’s litteratursøgning resulterede i en bruttoliste på næsten 600 studier. Herudfra valgte KORA centrale studier ud, som er gennemgået i rapporten.

Find rapporten her

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99