Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Socialt udsatte har brug for hjælp til at klage over afgørelser fra det offentlige

02. jun. 2020

Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse af socialt udsattes brug af klagesystemet viser, at der er et utal af barrierer for, at socialt udsatte kan bruge det formelle klagesystem, og at kommunerne laver mange fejlafgørelser.

- Klageadgang er en central del af retssikkerheden, fordi det betyder, at borgere kan få afgørelser fra det offentlige prøvet, så de principielt er beskyttet mod forkerte afgørelser. Det er et stort problem, at nogle af de mest sårbare mennesker i samfundet, der ofte har brug for den beskyttelse, i mange tilfælde reelt er afskåret fra at få den, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Der er brug for en uafhængig rådgivningsinstans

Undersøgelsen afdækker bl.a., at kommunerne i mange tilfælde ikke vejleder fyldestgørende om muligheden for at klage, når de træffer afgørelse i en socialt udsat borgers sag.

Rådet for Socialt Udsatte mener derfor, at der i alle kommuner bør være let adgang til en uafhængig rådgivningsinstans, som kan vejlede om mulighederne efter den sociale lovgivning, hjælpe med at indgive ansøgninger og om nødvendigt med at klage. Rådgivningsinstansen kan være forankret i civilsamfundet og bør være opsøgende.

- Socialt udsatte har sjældent ressourcer til selv at sætte sig ind i klagerettigheder, udfylde formularer og indsende dem med NemID osv. Derfor er det uhyre vigtigt, at socialt udsatte bliver vejledt fyldestgørende om en afgørelses indhold og om klagemuligheder. Og det ser ikke ud til, at det altid er tilfældet i dag, siger Vibe Klarup.

Mange fejlafgørelser

Undersøgelsen peger også på, at Ankestyrelsen omgjorde hele 64 pct. af de klagesager, de behandlede i 2018 vedr. stofmisbrugsbehandling. Det vil sige, at kommunerne i 64 pct. af tilfældene, hvor det rent faktisk lykkedes en borger at klage, enten havde truffet en forkert afgørelse, eller ikke havde oplyst sagen godt nok.

- Det er ekstremt bekymrende, at fejlprocenten er så høj i de sager, som Ankestyrelsen har behandlet. Særligt når man tænker på, at det med al sandsynlighed kun er en meget lille del af sagerne, der når frem til Ankestyrelsen. Socialt udsatte skal have meget bedre mulighed for reelt at gøre brug af klagesystemet fremover, så de kan være sikre på, at de får den hjælp, de har brug for og ret til, slutter Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32
Politisk konsulent Laura Kofod: 41 85 10 64