LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Pressemeddelelse: Socialt udsatte kvinder mødes med fordømmelse i stedet for hjælp

14. dec. 2016

”Man bliver jo også syg af at prøve at få hjælp et sted, hvor der ingen hjælp er. Jeg fik det i hvert fald kun værre og min angst, ja, det gik helt galt.”

Sådan beretter Tina, 49 år, om hendes oplevelse af at søge hjælp til sine psykiske problemer ved kommunen. Citatet fremgår af en ny rapport om socialt udsatte kvinder, der udgives af Rådet for Socialt Udsatte i dag. Tina fortæller videre, hvordan hendes erfaringer med at blive mødt af mistillid resulterede i, at hun isolerede sig, og hendes problemer forværredes:

”Til sidst vejede jeg jo 40 kilo og sad bare her og var angst for alt. Altså, jeg gik jo stadig ud til det mest nødvendige, men ellers kunne jeg jo ingenting andet end at græde, og jeg kunne slet ikke bede om hjælp. Det havde jeg jo prøvet.”

Rapporten sætter fokus på de specifikke vanskeligheder, socialt udsatte kvinder oplever, når de søger hjælp til sociale problemer.

- Det er helt afgørende, at det sociale hjælpesystem er opmærksomt på, at social udsathed kan se ud på mange forskellige måder. Hvis udsatte kvinder giver udtryk for behov om hjælp, skal de mødes med forståelse og tillid. Ellers er der en alt for stor risiko for, at de opgiver at få hjælp og problemerne vokser sig større og større, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Baggrund

Rapporten er en kvalitativ undersøgelse, der bringer 15 socialt udsatte kvinders fortællinger om deres livssituation og oplevelser med hjælpesystemet.  Undersøgelsen fortæller også om kvindernes udsathed for overgreb, vold og den frygt, der ofte får kvinderne til at undgå sociale tilbud, hvor mænd er dominerende.

Undersøgelsen er et oplæg til debat om, hvordan hjælpesystemet bliver bedre til at imødekomme socialt udsattes specifikke behov og kønsspecifikke udfordringer i de sociale indsatser.

Rapporten lanceres i dag på en konference på Hotel Scandic Copenhagen i København kl.9.00-15.30. Blandt oplægsholderne vil der både være brugere og fagfolk, og temaet diskuteres på baggrund af forskning og erfaringer fra brugere og socialarbejdere. Pressen er velkommen.

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Socialpolitisk konsulent Pernille Loumann: 41 85 10 78