Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Socialt udsatte plages af stress, sygdom og overgreb

18. maj 2018

Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse SUSY UDSAT 2017 viser, at socialt udsatte borgere har det markant dårligere både fysisk og psykisk end resten af befolkningen.

- Undersøgelsen bekræfter, at der er en markant social slagside i danskernes sundhedstilstand. Det er noget, der skal tages meget alvorligt, og der ligger en stor opgave i at få gjort sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for socialt udsatte borgere, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Dobbelt så mange socialt udsatte er langvarigt syge

Det er Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, der har lavet undersøgelsen for Rådet for Socialt Udsatte. Undersøgelsen viser, at næsten dobbelt så mange socialt udsatte har en langvarig sygdom sammenlignet med resten af befolkningen.

- Vi finder, at mere end 60 pct., der indgår i undersøgelsen, er plaget af langvarig sygdom. Næsten halvdelen er stressede i dagligdagen, hvilket gælder for mindre end hver femte i resten af
befolkningen, siger Nanna Ahlmark, forsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

Ekstremt mange selvmordsforsøg og seksuelle overgreb

Undersøgelsen viser også, at helt op til 40 pct. af socialt udsatte på et tidspunkt i deres liv har forsøgt at begå selvmord, og at hver tyvende socialt udsatte kvinde indenfor det seneste år har været udsat for voldtægt,
mens 16 pct. inden for det seneste år har været udsat for voldtægtsforsøg eller anden form for seksuelt overgreb.

Udviklingsprojekter ikke nok – gode erfaringer skal gøres landsdækkende

Undersøgelsen er udført blandt ca. 1.300 socialt udsatte og giver et unikt indblik i socialt udsattes sundhedstilstand, og sammenligner med resten af befolkningen. Tilsvarende undersøgelser blev gennemført i både 2007 og 2012, og det kan konkluderes, at situationen ikke er blevet bedre for socialt udsatte.

- SUSY UDSAT 2017 vidner om vilkår, som ingen i Danmark bør leve under. I de sidste ti år er der ikke sket nogen mærkbar forbedring i socialt udsattes sundhedstilstand og trivsel. De mange vellykkede udviklingsprojekter og forsøg på sundheds- og socialområdet er ikke nok. Der er behov for at gøre de gode erfaringer landsdækkende, siger Jann Sjursen.

Yderligere oplysninger:

Rådet for Socialt Udsatte
Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01
Politisk konsulent, Peter Bjerre: 41 85 10 79

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk
Universitet
Forsker, Nanna Ahlmark: 65 50 78 15