Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Storbyer bør lære af udkantskommunernes sociale indsats

13. dec. 2017

Der er fordele ved at være socialt udsat i en udkantskommune. Det tyder Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse på. Adgang til betalelige boliger og en mere individuel og fleksibel social indsats fra kommunen er noget af det, der værdsættes særligt blandt udsatte i udkantskommuner.

- Mange opfatter nok social udsathed som et storbyfænomen, men det er ikke sådan virkeligheden er. Social udsathed findes i den grad i udkantskommuner, og vores undersøgelse tyder på, at man faktisk er rigtig gode til at lave sammenhængende, helhedsorienterede sociale indsatser i udkantskommunerne, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

En del af de medvirkende i Rådets undersøgelse er flyttet fra storbyen til en udkantskommune, enten af
egen lyst eller fordi dyre boliger og et kaotisk liv uden den rette, sammenhængende sociale indsats har fået
dem til at søge væk fra storbyen. Mange er glade for beslutningen om at efterlade nogle af deres problemer i storbyen og starte på en frisk i en udkantskommune.

- Flere af dem, vi har talt med, både borgere og ansatte i kommunerne, fortæller, at den fleksible og individuelle tilgang til den enkeltes situation gør en stor forskel. Den tilgang lader sig nok især gøre i udkantskommunerne, fordi der ikke er store  forvaltninger og mange teams, hvor borgeren let kan blive til en sag, der skubbes rundt. I  udkantskommunernes mindre enheder kender man ofte hinanden på tværs af fagligheder, og man ved, hvem der skal kontaktes for at søge en bestemt indsats til en borger. Det er noget, der lader til at virke for den enkelte udsatte borgers velbefindende, siger Jann Sjursen.

Rådet for Socialt Udsatte har adskillige gange peget på behovet for en mere helhedsorienteret indsats i kommunernes sociale arbejde. I storbykommunerne oplever socialt udsatte ofte en siloopdelt og kaotisk
indsats og tilmed en beskæftigelsesindsats, som tit modarbejder den sociale indsats.

- Storbykommunerne bør importere tilgange til socialt arbejde fra udkantskommunerne. Det ville være mere konstruktivt end den ”eksport” af socialt udsatte, som har været fremme i medierne, slutter Jann Sjursen, idet han understreger, at udkantskommunerne også har sit at slås med i forhold til socialt udsatte. Det gælder bl.a. transportafstande, som har betydning for tilbuddenes tilgængelighed.

Baggrund
Undersøgelsen er udført af Rådet for Socialt Udsatte og bureauet Analyse & Tal og består af en kvalitativ del,
der er udført ved interviews med både borgere og ansatte i kommunerne, og en kvantitativ del, der er udført ved gennemgang og analyse af forskellige registre og statistikker.

Undersøgelsens resultater lanceres med en konference på Hotel Kong Frederik d. II i Slagelse, den 13. december, fra 9.30 til 15.00.

Yderligere oplysninger:
Formand, Jann Sjursen: 30 26 49 01
Politisk konsulent, Pernille Loumann: 41 85 10 78

Download rapport