Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Pressemeddelelse: Substitutionsbehandlingen til stofmisbrugere er utidssvarende

16. mar. 2015

Substitutionsbehandlingen til stofmisbrugere er utidssvarende

- Substitutionsbehandlingen i Danmark lider af slitage. En stor gruppe aktive stofmisbrugere får ingen hjælp. Og mange af dem, der får hjælp, får en hjælp, der er så skandaløst ringe, at den har karakter af parkering af de dårligst fungerende misbrugere på metadon eller anden substitutionsmedicin. Det er ganske enkelt for dårligt og uværdigt, udtaler Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

En ny rapport, som Rådet for Socialt Udsatte har fået udarbejdet tegner et billede af store udfordringer for substitutionsbehandlingen* i Danmark. Kun lidt over halvdelen af alle opiatmisbrugere er i behandling. Undersøgelsen viser blandt andet, at op til 40 procent oplever, at de slet ikke eller i mindre grad får hjælp til at blive stoffrie, får det psykisk bedre, får hjælp til økonomi, får et bedre helbred eller får forbedret deres boligsituation.

Brugerne fortæller, at de fravælger kontakten til behandlingspersonalet pga. frygten for, at der skulle blive ændret i dosis, hvis man er tilfreds med sin dosis. Behandlingssystemet mødes ikke med tillid og positive forventninger.

Undersøgelsen viser, at det er behov for mere fleksible rammer i behandlingssystemet. Medicinen udleveres ofte kun i et kort tidsinterval, hvilket betyder, at der er mange brugere samlet på én gang. Det lokker pushere til og øger risikoen at fastholde brugerne i et sidemisbrug. Men snævre åbningstider gør det også svært at deltage i aktivering eller passe et arbejde eller en uddannelse.

- Når mennesker i substitutionsbehandling har svært ved at passe deres arbejde, fordi de skal møde i behandling i et bestemt tidsrum på dagen, så tager man sig jo lidt til hovedet. Behandlingssystemet bliver en barriere for brugere i forhold til at knytte sig til arbejdsmarkedet. Og når brugerne samtidig fortæller, at de korte udleveringstider er med til at øge risikoen for, at man bliver tilbudt stoffer, så nærmer man sig jo næsten noget kriminelt, slutter Jann Sjursen.

Baggrund for undersøgelsen:

Center for Rusmiddelforskning og KABS Viden har udarbejdet undersøgelsen på opdrag af Rådet for Socialt Udsatte. Undersøgelsen bygger på interviews med 220 brugere - fordelt på 16 behandlingssteder landet over.

*Substitutionsbehandling er en form for lægebehandling, som tilbydes opiatmisbrugere (primært heroinmisbrugere), og som bygger på et lignende eller identisk stof til det stof, der normalt bruges. Behandlingen kommer enten med eller uden psykosocial støtte.

Hele undersøgelsen kan findes her

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Politisk konsulent Karina Find: 41 85 11 03