Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Ti nye forslag kan mindske ulighed i sundhed

17. aug. 2020

Rådet for Socialt Udsatte stiller ti forslag, der kan mindske uligheden i sundhed og forbedre socialt udsattes sundhedstilstand.

Det står skidt til med socialt udsattes sundhed, og der er ikke sket mærkbare forbedringer, siden Rådet for Socialt Udsatte første gang i 2007 dokumenterede socialt udsattes sundhedstilstand.

I kommuners og regioners kommende budgetforhandlinger, bør der være særligt fokus på at sætte ind med tiltag for at mindske ulighed i sundhed og forbedre socialt udsattes sundhed. Rådet for Socialt Udsatte har ti forslag til sådanne tiltag. Forslagene er rettet både mod regioner, kommuner og mod tilfælde, hvor en indsats falder mellem stolene.

- Socialt udsatte får generelt ikke ret meget ud af mange af de sundhedsydelser, som vi andre nyder godt af. Systemet og sundhedsydelserne passer simpelthen ikke til en socialt udsat patient. Det er der brug for at rette op på, og vores forslag kan bidrage markant, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Opret stillinger som socialoverlæge

For at blive bedre til at rumme socialt udsatte patienter og håndtere deres særlige problemstillinger, bør der være socialoverlæger både i somatikken og i psykiatrien.

- Erfaringerne med socialsygeplejersker er gode, og effekten kan forbedres yderligere ved at have en socialoverlæge i hver region, som forstår socialt udsatte patienters særlige levevilkår og behov for fx abstinensbehandling oveni den medicinske, psykiatriske eller kirurgiske behandling. Derudover ser vi også meget gerne, at de gode erfaringer med socialsygeplejersker udbredes endnu mere - også i psykiatrien, siger Vibe Klarup.

Brug for bedre efterbehandling

Det er et problem for socialt udsatte, der ikke har en fast bopæl og lever et kaotisk liv, at restituere ordentligt efter udskrivelse fra hospitalet. Derfor foreslår Rådet, at kommunerne opretter sengepladser, hvor der følges op på behandlingen, restitueringen sikres og genindlæggelser forebygges.

- Når socialt udsatte udskrives til gaden, er risikoen for genindlæggelse høj – det er dyrt for samfundet og belastende for den enkelte socialt udsatte patient. Kommunerne må oprette sengepladser som hjælp til socialt udsatte borgere, der ikke selv har egnede rammer at restituere i efter udskrivelse. Det er én måde, kommunalpolitikerne kan gøre en forskel på i de kommende budgetforhandlinger, siger Vibe Klarup.

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32
Politisk konsulent Laura Kofod 41 85 10 64

Rådet for Socialt Udsattes forslag

Åbent brev til kommuner og regioner

Opsamling på SUSY Udsat-undersøgelserne