Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Udsatte borgere deltager i arbejdet med at skabe forandringer for sig selv og andre

21. jun. 2021

Rådet for Socialt Udsatte udgiver inspirationshæfte og litteraturstudie om deltagelse som vejen til forandring for mennesker i socialt udsatte positioner. 

- Det er så besværligt at inkludere socialt udsatte borgere. De kommer ikke, når vi inviterer dem til møderne, og når de kommer, kan deres input alligevel ikke bruges. 

De synspunkter møder Rådet for Socialt Udsatte indimellem fra kommuner og organisationer, når vi spørger om, hvordan mennesker i socialt udsatte positioner deltager i beslutningsprocesser hos dem.

Derfor udgiver Rådet for Socialt Udsatte en samling af 12 gode eksempler, der viser, at det er muligt at engagere mennesker i socialt udsatte positioner i beslutningsprocesser, og at beslutningerne bliver bedre af det. Desuden udgiver Rådet et litteraturstudie udført af Socialt Udviklingscenter SUS. Studiet skaber overblik over teorier og diskussioner på feltet og opstiller på den baggrund syv principper for god deltagelsespraksis for socialt udsatte.

- Der er brug for at få ændret fortællingen om, at det er besværligt at få udsattes perspektiver med. I et moderne demokrati må udgangspunktet være, at der ikke træffes beslutninger hen over hovedet på myndige borgere i sager, der vedrører dem. Derfor skal fokus være på at udvikle metoder for deltagelse, som er tilpasset udsatte borgeres behov, så deres forslag bidrager til holdbare løsninger for dem selv og andre. Vi viser med eksempler, at indsatserne på det sociale område bliver bedre og effektiviteten øges, når man har dem, det handler om, med om bordet, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Rådet for Socialt Udsatte håber, at kommuner, organisationer og andre, der arbejder med mennesker i socialt udsatte positioner, vil lade sig inspirere af hæftet og litteraturstudiet til at skabe bedre rammer for demokratisk deltagelse uanset social baggrund, til gavn både den enkelte og for velfærdssamfundet.

Begge udgivelser kan bestilles eller downloades på www.udsatte.dk/publikationer

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32