Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Ny rapport dokumenterer for første gang socialt udsatte grønlænderes sundhed, sygelighed og trivsel

08. okt. 2019

Den 9. oktober 2019 præsenterer Rådet for Socialt Udsatte en ny undersøgelse af socialt udsatte grønlænderes sundhed, sygelighed og trivsel i Danmark. Det sker med en konference på Johan Borups Højskole i København den 9. oktober kl. 12 - 16

- Det er relativt velkendt, at grønlændere udgør en uforholdsmæssigt stor andel af socialt udsatte borgere i Danmark. Med denne undersøgelse får vi for første gang dokumentation for, hvordan deres generelle sundhedstilstand og trivsel er, og hvilke problemer de konkret slås med sammenlignet med øvrige socialt udsatte, fortæller Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Rammes i højere grad af vold

Undersøgelsen viser bl.a., at socialt udsatte grønlændere i langt højere grad udsættes for vold og trusler end øvrige socialt udsatte. Fx har 31 pct. blandt socialt udsatte grønlændere været udsat for lettere fysisk vold mod blot 16 pct. i gruppen af øvrige socialt udsatte.

- Det er meget alvorligt, at socialt udsatte grønlændere i så høj grad udsættes for vold. Generelt viser undersøgelsen, at det er en gruppe, der på mange områder adskiller sig fra andre socialt udsatte. Derfor er der måske grund til at overveje, om de har brug for nogle andre tilbud og tilgange end andre socialt udsatte borgere, siger Jann Sjursen.

Dårlig tandsundhed et stort problem

Undersøgelsen viser også, at socialt udsatte grønlændere har et mindre forbrug af visse sundhedsydelser. Det gælder særligt ift. tandlægebesøg. Tandsundheden er værre blandt socialt udsatte grønlændere end i gruppen af øvrige socialt udsatte, og kun 30 pct. af socialt udsatte grønlændere har været til tandlæge inden for det seneste år, hvorimod tallet er 47 pct. blandt øvrige socialt udsatte.

- Dårlig tandsundhed er generelt et stort problem blandt socialt udsatte, som kan føre til en lang række andre sundhedsproblemer. Det gør sig i endnu højere grad gældende blandt socialt udsatte grønlændere. Det er der brug for særligt fokus på i det kommende arbejde med at virkeliggøre regeringens ambition om større lighed i sundhed, siger Jann Sjursen.

Baggrund

Undersøgelsen er udført af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet for Rådet for Socialt Udsatte og bygger på data fra sundhedsprofilen for socialt udsatte – SUSY UDSAT 2017.

Yderligere oplysninger:

Jann Sjursen, formand: 30 26 49 01
Laura Kofod, politisk konsulent:  41 85 10 64

Download Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Download program for konference om socialt udsatte grønlændere