Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Prioriteringen halter i udsattes alkoholbehandling

01. feb. 2016

-  Vi skal gøre det, der virker, hedder det fra regeringen. Men det gør kommunerne i alt for ringe omfang, når det kommer til alkoholbehandlingen for socialt udsatte. Den nye undersøgelse peger på, at i nogle kommuner får socialt udsatte, der første gange henvender sig for at få alkoholbehandling, tilbudt den samme ambulante behandling, som gives til direktøren eller skolelæreren, der har bolig, job, familie mv. Kommunerne giver ikke et individuelt afpasset tilbud, der tager højde for de mange problemer socialt udsatte ellers tumler med. Der er endda også eksempler på visitationer, der ikke er mulige rent praktisk - som fx visitation af en stærkt alkoholiseret voldsramt kvinde til et kvindekrisecenter, hvor der af hensyn til børnene ikke må være misbrugende kvinder. Flere af de kommunale sagsbehandlere  er da heller ikke stolte af den behandling, som de selv er med til at tilbyde socialt udsatte alkoholmisbrugere.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen kommenterer rapporten ”Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere”, som SFI udgiver i dag. Rådet for Socialt Udsatte har bestilt undersøgelsen. Rapporten baserer sig på interview med 128 socialt udsatte borgere samt 10 nøglepersoner fra kommunernes behandlingssystem. Som en lille undersøgelse er det kun en indikator på kommunernes tilgang og ganske få socialt udsattes erfaringer med alkoholbehandling.  Af de gode erfaringer med alkoholbehandling peger undersøgelsen på, at den tredjedel, der har været i kontakt med en opsøgende medarbejder, føler sig hjulpet af indsatsen. Jann Sjursen siger:

-  Undersøgelsen peger på, at kommunerne i større omfang skal opsøge socialt udsatte og tage dem i hånden hen til relevante og individuelt tilpassede tilbud. Det virker. Men når det er sagt, så viser undersøgelsen også, at der skal mere forskning på området, så kommunerne også kan få bedre viden om både målgruppen og indsatserne.

Undersøgelsen offentliggøres i dag på www.sfi.dk og kan downloades derfra.

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95