Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet afholder to arrangementer på Folkemødet 2019

03. maj 2019

Kom og hør Rådets spændende debatter på årets Folkemøde. Temaerne for de to arrangementer er henholdsvis sundhed og fattigdom. Begge afholdes fredag den 14. juni.

Et fordomsfrit sundhedsvæsen – hvordan?

Fredag den 14. juni kl. 10.30 - 11.30 i J6 - Kæmpestrandens Debattelt.

Socialt udsatte har væsentligt dårligere helbred end den øvrige befolkning. Overdødeligheden er stor, og i gennemsnit lever socialt udsatte 19 år kortere end resten af befolkningen.

Nogle socialt udsatte oplever, at de ikke bliver taget alvorligt, ikke modtager tilstrækkelig hjælp og bliver dømt på baggrund af deres udsathed, misbrug, udseende, væremåde og tilhørssted. Diskriminationen i sundhedsvæsenet er ikke intentionel, men konsekvensen kan være, at socialt udsatte helt fravælger at søge den hjælp, de har behov for. Det kan medvirke til at forværre den allerede dårlige sundhedstilstand.

Rådet for Socialt Udsatte har netop udgivet rapporten Socialt udsattes møde med sundhedsvæsnet. På årets Folkemøde samler vi en række aktører på sundheds- og socialområdet til debat om, hvordan man kan forebygge og helt undgå den diskrimination, som socialt udsatte oplever i sundhedsvæsenet. Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, modererer debatten.

Fattigdom i Danmark? De laveste ydelser til debat

Fredag den 14. juni kl. 16.30 - 17.30 i D1 - Brandstationens Debattelt.

Undersøgelser viser, at fattigdommen er stigende i Danmark. En af årsagerne, der ofte peges på, er de laveste kontanthjælpsydelser, populært kaldet fattigdomsydelserne: integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælpsloft og 225-timers-regel.

Socialdemokratiet har lovet en ydelseskommission, der skal evaluere området og komme med nye forslag. I blå blok ønsker de fleste at fortsætte med lave ydelser for at sikre, at det kan betale sig at arbejde.

Rådet for Socialt Udsatte vil gerne have fart på den debat, og inviterer politikere og eksperter med forskellige ideologiske udgangspunkter til en spændende debat om fremtiden for de laveste offentlige ydelser.

Er borgerløn vejen frem? Skal kontanthjælpsloftet afskaffes, eller skal der skæres endnu mere i kontanthjælpsydelserne for at sikre, det kan betale sig at arbejde? Hver paneldeltager præsenterer en model for offentlige ydelser, som debatten vil tage udgangspunkt i. Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, modererer.