Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet inviterer til konference om bisidderordninger

19. nov. 2018

Bisidderordninger og socialt udsattes møde med det offentlige

Vil du blive klogere på bisidderordninger, socialt udsattes retssikkerhed og møde med det offentlige? Så kom til Rådet for Socialt Udsattes konference om bisidderordninger den 12. december kl. 12-16 i DGI-Byen i København – det er gratis at deltage.

Med afsæt i Rådet for Socialt Udsattes helt nye undersøgelse drøfter vi forskellige perspektiver på bisidderordninger med input fra både brugere, bisiddere, forskere og myndighedspersoner. I løbet af eftermiddagen kan du komme med dine forslag til, hvordan bisidderordninger for socialt udsatte kan udbredes og forbedres.

Forslagene fra dagen vil blive brugt som inspiration til Rådets videre arbejde med socialt udsattes retssikkerhed.

Hvad er en bisidder?

Når man som borger skal til møde hos en offentlig instans, har man ret til at tage en person med, som man har tillid til, og som kan være en støtte under samtalen og bagefter hjælpe med at huske, hvad der blev sagt. Det kan være en ven, en kollega eller et familiemedlem. Det kan også være en professionel bisidder fra en fagforening eller en patientforening.

Socialt udsatte er afhængige af bisidderordninger

Mange socialt udsatte har et spinkelt netværk og har måske ikke venner eller familiemedlemmer, som har overskud til at hjælpe. Ofte er socialt udsatte uden for arbejdsmarkedet og har derfor heller ikke kollegaer eller fagforeninger at søge støtte hos. Økonomiske problemer kan være en barriere for at være medlem af patientforeninger eller andre organisationer, som tilbyder bisidderhjælp. Derfor er mange socialt udsatte afhængige af den bisidderhjælp, der tilbydes af frivillige foreninger, væresteder mv

Helt ny undersøgelse

Rådet for Socialt Udsatte har netop gennemført en undersøgelse, som tegner et billede af de bisidderordninger, socialt udsatte kan bruge. Hvem er de? Hvordan fungerer de? Hvilke udfordringer har de?

Tid og sted

12. december 2018 kl. 12-16 i DGI-byen, Spisehuset, Tietgensgade 65, København V

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til post@udsatte.dk med oplysninger om navn, e-mailadresse og evt. stillingsbetegnelse på den/dem du melder til senest d. 3. december.

Det er gratis at deltage.

Foreløbigt program

12.00-12.30         
Sandwich

12.30-12.35

Velkomst
V/ formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen

12.35-13.00

Præsentation af undersøgelsen

Rådet for Socialt Udsatte præsenterer undersøgelsens resultater.

v/ Rådet for Socialt Udsatte

13.00-13.30

Når brugere er bisiddere for andre brugere

Hvilke oplevelser har socialt udsatte i mødet med kommunen? Hvorfor er det så svært at trænge igennem til sagsbehandleren, og hvilken forskel gør det at have en bisidder med? Hvad kan bisiddere med brugerbaggrund som andre bisiddere ikke kan?

V/ Anja Plesner Bloch, formand for Brugernes Akademi

13.30-14.00

Hvordan oplever socialt udsatte mødet med kommunerne?

Institut for Menneskerettigheder har i 2017 lavet undersøgelsen ”Retssikkerhed i kommunerne”, som bl.a. undersøger udsatte borgeres oplevelse af mødet med kommunen. Hvad er hovedresultaterne af undersøgelsen og hvilke anbefalinger har IMR til forbedring af retssikkerheden i kommunerne?

V/ Seniorforsker Anette Faye Jacobsen fra IMR

14.00-14.20

Kaffepause

14.20-14.50

Hvad er en god bisidder?

Hvad indebærer bisidderrollen? Hvilke begrænsninger og faglige dilemmaer er der? Hvilken faglig støtte kræver det at være en god bisidder? Hvad kan det betyde, hvis en bisidder ikke er bevidst om sin rolle?

V/ Kristiane Korf, underviser på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes bisidderkursus

14.50-15.10

Bisiddere – ven eller fjende af retssikkerheden?

Hvorfor findes behovet for bisiddere overhovedet? Og er det positivt for retssikkerheden, at borgerne i stort omfang benytter sig af bisiddere, eller er det tværtimod en falliterklæring, at myndighederne ikke kan samarbejde med borgerne på egen hånd?

V/ Johan Busse, borgerrådgiver i København

15.10-15.30

Fra den anden side af skrivebordet - sagsbehandlernes samarbejde med borgere og bisiddere

Hvad kan det skyldes, at mange borgere oplever kontakten med sagsbehandlerne så negativ? Hvilke muligheder og faldgruber er der i samarbejdet mellem borgere, bisiddere og offentlige myndigheder? Hvordan kan samarbejdet udvikles?

V/ Mie Vode Moll, socialrådgiver i Svendborg Kommunes socialafdeling og fagpolitisk aktiv i Dansk Socialrådgiverforening

15.30-16.00

Afsluttende debat og afrunding ved Jann Sjursen