LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Råd advarer regeringen mod at indføre ny fattigdomsydelse

28. jan. 2013

Regeringen er på vej med en kontanthjælpsreform, og det hilser Rådet for Socialt Udsatte velkomment. Men Rådets formand, Jann Sjursen advarer på en national fattigdomskonference mandag den 28. januar 2013 i København imod at indføre en ny fattigdomsydelse:

"Den nuværende regering kom til på et løfte om at afskaffe fattigdomsydelserne. Det er indfriet med afskaffelsen af starthjælpen og kontanthjælpsloftet. Men ydelsen for de unge under 25 år består og betyder at unge bliver kastet ud i fattigdom og hjemløshed. At indføre en ny fattigdomsydelse i en kontanthjælpsreform ved at hæve aldersgrænsen for ungeydelsen til 30 år vil være et stort tilbageskridt i kampen mod fattigdom i Danmark”.