Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Rådet ønsker en helhedsorienteret politik og en kommission for udsatte unge

25. jan. 2016

Ny rapport fra Rockwoolfonden: Brug for helhedsorienteret politik og kommission for udsatte unge

 

Det er et mantra, at udsatte unge skal mødes af en helhedsorienteret indsats, der hjælper dem med at komme videre i forhold til uddannelse, job, sociale og økonomiske forhold og evt. misbrug. Det pudsige er, at der ikke stilles samme krav til den førte politik: Vi har set reformer af folkeskolen, erhvervsskolerne, kontanthjælpen – reformer, der alle har stor indflydelse på socialt udsatte unges hverdagsliv. Men vi mangler en helhedstænkning i forhold til socialt udsatte unges særlige udfordringer. Vi kan se, at den nuværende indsats ikke virker i tilstrækkelig grad – og vi kan se, at årsagerne er dybt komplekse. Lad os nu få samlet alle gode kræfter i en kommission for udsatte unge, så vi én gang for alle kan tage fat om nældens rod og få knæsat en helhedsorienteret politik for udsatte unge. 
 

Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen kommenterer den netop udkomne rapport fra Rockwoolfonden, der dokumenterer, at udsatte unge koster samfundet fra 12-15 mia. kroner om året. Og hvad der er langt mere alvorligt: De udsatte unges inaktivitet og mistrivsel har livslange konsekvenser for dem selv – i form af en tilværelse på kanten af arbejdsmarkedet og samfundet, hvor fodfæstnet aldrig fuldt opnås. I maj udgav Rådet for Socialt Udsatte en rapporten ”Hvem er de unge på kanten på samfundet” fra Center for Ungdomsforskning, der netop viste, hvordan unge på kanten af samfundet kæmper en daglig kamp med en meget bred palet af udfordringer.

Rapporten peger på en række forhold, der skal ændres, hvis samfundet vil have udsatte unge ”samlet op”. Det drejer bl.a. om noget så simpelt som tid til forandring. De unge mødes af et system med tremåneders forløb og uddannelsespålæg med udløbsdato. Men mange sidder med problemer, der ikke udløber om tre måneder, og de benytter sig hver dag af de kortsigtede strategier for simpelthen at overleve. Der er brug for en samlet indsats, som hjælper udsatte unge med at klare sig i et samfund, der stiller stadigt større krav. Det lykkes ikke nu, og det vil være en hovedopgave for en kommission at stille forslag til, hvordan den helhedsorienterede indsats kan lykkes.

 

 Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Politisk konsulent Karina Find: 41 85 11 03