LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Rådet: Find en løsning på problemet med beskæring af 58 mio. kr. til udsatte i Københavns Kommune

07. okt. 2016

Regeringen har besluttet at sløjfe det tilskud på 58 mio. kr. årligt, som Københavns Kommune siden 2003 har modtaget til tilbud til socialt udsatte. Det er ulykkeligt for de mange brugere af vigtige sociale tilbud, som nu er truede.

Rådet for Socialt Udsatte opfordrer til, at der snarest findes en løsning, og har i dag afsendt et brev til hhv. social- og indenrigsminister Karen Ellemann, overborgmester i København Frank Jensen, Folketingets Social- og Indenrigsudvalg samt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.