LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10

Rådet for Socialt Udsattes input til hjemløsehandlingsplan

13. okt. 2017

Rådet for Socialt Udsatte har en række input til regeringens hjemløseplan, som indgår i de satspuljeforhandlinger, der starter i dag.

Rådet for Socialt Udsatte har sendt brev til børne- og socialminister Mai Mercado samt en række ordførere, for at give sit input til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed, nu hvor satspuljeforhandlingerne starter. 

Der er mange gode initiativer i handlingsplanen, som Rådet støtter op om, men der er også mangler og punkter, hvor der er uklarheder. 

Læs Rådets brev og input til handlingsplanen herunder.