LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10

Rådet for Socialt Udsatte på Folkemødet 2017

02. jun. 2017

Rådet for Socialt Udsatte deltager på årets Folkemøde, og har tre spændende arrangementer om socialt udsatte på tapetet.

Fredag den 16. juni, kl. 10.30 - 11.30 i Kæmpestrandens Eventtelt (J32): Hører demokratiet de udsattes stemmer?

Hvilke lokalpolitiske spørgsmål er vigtige for socialt udsatte at blande sig i? Hvorfor er det vigtigt for lokalpolitikerne også at høre socialt udsattes stemme, inden de træffer vigtige beslutninger?

36 ud af 98 kommuner har valgt at nedsætte et lokalt udsatteråd, men hvor bliver resten af kommunerne af? Og hvordan inddrager og engagerer man socialt udsatte borgere, hvis man ikke har et lokalt udsatteråd? Hvordan sikrer man, at socialt udsatte bliver en del af den lokalpolitiske dagsorden til det kommende kommunalvalg?

Fredag den 16. juni, kl. 16.30 - 17.45 i Brandstationens Eventtelt (B1): Kontanthjælp - en moderne gabestok?

Hvorfor skaber kontanthjælp og førtidspension så meget forargelse – er den politiske retorik medvirkende til at sætte arbejdsløse, socialt udsatte og syge danskere i en moderne gabestok?

Kontanthjælp og førtidspension er ramt af store reformer. Præmissen for reformerne er, at økonomiske incitamenter får folk i arbejde. Men to-tredjedele af kontanthjælpsmodtagerne kan slet ikke tage et arbejde på grund af sygdom og sociale problemer.

Kom og hør en værdi-politisk debat mellem folketingspolitikere om et af velfærdssamfundets helt store emner: Står reformernes omkostninger mål med gevinsterne? Er det nederste sociale sikkerhedsnet i Danmark truet?

Lørdag den 17. juni, kl. 10.30 - 11.30 i Kæmpestrandens Eventtelt (J32): Hvordan kommer socialt udsattes sundhedstilstand ind i 2017?

I Danmark kan man forvente at blive 80 år gammel. Det gælder dog ikke socialt udsatte, der har en forventet levealder, som svarer til levealderen i år 1930. Hvordan kan det være? Og hvad kan der gøres ved det?

Hør forskere fra Statens Institut for Folkesundhed fremlægge resultaterne af Rådet for Socialt Udsattes seneste undersøgelse af socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet. Deltag i den efterfølgende debat med fagfolk, politikere og medlemmer af Rådet om, hvordan vi får løftet socialt udsattes sundhedstilstand, så den kommer nærmere år 2017.