Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Rådet for Socialt Udsatte på Folkemødet

11. jun. 2015

Rådet for Socialt Udsatte er rigt repræsenteret på Folkemødet i Allinge. Vi arrangerer selv tre arrangementer:

Fredag d. 11. juni kl. 11.45-12-45 i Røgeriets Mødetelt 3:

"En møllesten om halsen - gæld blandt socielt udsatte"

Gæld går ofte hånd i hånd med sociale problemer, psykiske lidelser eller stof- eller alkoholmisbrug. Gælden er ofte forbundet med skam og stigmatisering og kan være den barriere, som gør, at den enkelte ikke kommer videre i sit liv. Gæld er bl.a. en stor barriere for, at kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde. Hvordan kan det så være, at samfundet ikke i højere grad hjælper de gældsramte til at komme ud af gælden? Rådet for Socialt Udsatte inviterer til debat om gæld og social udsathed.

Paneldeltagere:
- Underdirektør Susanne Dolberg, Finansrådet
- Vicedirektør Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet TÆNK
- Frivillig gældsrådgiver Michael Esmann, Forbrugerrådet TÆNK
- Bettina Sand, WeShelters gældsrådgivning
- Hanne Thomsen, Rådet for Socialt Udsatte

Lørdag d. 13. juni kl. 11.45 - 12.45 i Røgeriets mødetelt 3:

Er der nogen, der lytter? - Om socialt udsatte gruppers indflydelse i det danske demokrati.

I gamle dage mistede man valgretten, hvis man modtog ”fattighjælp”. Men hvordan står det egentlig til med socialt udsattes gruppers muligheder for at opnå indflydelse i dag? Rådet for Socialt Udsatte markerer med dette debatarrangement 100-året for den lige og almindelige valgret ved at stille spørgsmålet, om social udsathed fortsat medfører en grad af demokratisk eksklusion? Kom og hør meningsdannere, en politiker og repræsentanter for socialt udsatte grupper diskutere socialt udsattes muligheder for at opnå indflydelse i det danske demokrati.

Paneldeltagere:
- Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
- Ole Lauth, forstander for Egmont Højskolen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark
- Steen Møller, rådmand for social- og arbejdsmarked i Odense Kommune
- Rene Nielsen, SAND – De Hjemløses Landsorganisation

Lørdag d. 13. juni kl. kl. 14.45-15-45 i Brandstationens Mødetelt:

Hvorfor tager de sig ikke bare sammen? - Debat om unge på kanten af det danske samfund

Konkurrencesamfundets mange reformer har indsnævret spillerummet for udsatte unge gevaldigt. Der er ikke plads til dem på erhvervsskoler og snart heller ikke på gymnasier. De kæmper med hjemløshed, psykisk sygdom og misbrug. Hvordan vender vi den udvikling? Rådet for Socialt Udsatte har stillet et forslag om en kommission for udsatte unge, der skal fokusere på den helhedsorienteret indsats og cementere den politiske prioritering af de udsatte unge.

Et panel bestående af forskere, en repræsentant fra uddannelsesområdet, NGO’-verdenen og Rådet for Socialt Udsatte debatterer problemet med et stigende antal udsatte unge. Baggrunden for debatten er spørgsmål, som udsatte unge selv stiller til panelet.

Spørgere:
Nana Skjødt ("Én af os"-ambassadør)
En repræsentant fra SAND Ungecrew
Robert Olsen, Rådet for Socialt Udsatte

Paneldeltagere:
Signe Ravn, SFI
Rene Nielsen, SAND - De Hjemløses Organisation
Lars Kunov, Direktør, Danske Erhvervsskoler
Jann Sjursen, Rådet for Socialt Udsatte


Udover disse egne arrangementer er rådets medlemmer inviteret som deltagere på en del andre arrangementer på Folkemødet. Det drejer sig om Jann Sjursen, Flora Ghosh, Robert Olsen, Nina Brünes, Knud Kristensen, Hanne Thomsen og Henrik Thiesen. Søger man deres navne på folkemøde-app´en, får man en oversigt over arrangementerne.