Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Rådet: Den manglende prioritering af stofmisbrugsområdet bør tages op med KL

20. dec. 2016

To nye SFI-rapporter belyser udfordringer for borgere med stofmisbrug. Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen siger følgende om resultaterne i de to rapporter:

Om SFI-rapporten: Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling: 

- Når 41 procent af de undersøgte behandlingsforløb er succesfulde, så viser rapporten, at det nytter noget at give behandling. Dermed ikke sagt, at man ikke skal stræbe højere, men allerede med de resultater, som man har nu, så er der god grund til at forøge udbuddet af behandling, så mange flere af de op mod 90.000 personer med et misbrug af stoffer får mulighed for at komme i behandling. Der er behov for, at kommunerne bruger mange flere ressourcer på området.

- Rapporten viser, at kommunerne bruger færre penge både pr. borger i behandling og pr. borger i det hele taget. Omkostningsudviklingen på området afspejler slet ikke, at der også efter kommunernes vurdering er mange personer med et misbrug af stoffer, som ikke er i behandling. Der er behov for, at regeringen tager den manglende prioritering af området op i økonomiforhandlingerne med KL.

 Om SFI-rapporten: Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv:

- SFI lancerer i dag en undersøgelse af stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv - og resultatet bekræfter til fulde, at der er behov for meget mere opmærksomhed på netop brugerperspektivet i misbrugsbehandlingen. Mange fortæller, at de ikke oplever at blive lyttet til og inddraget i, hvordan deres problem skal løses. Det er afgørende for, at behandlingen for en reel positiv betydning for den enkelte, at der sker en inddragelse af borgeren selv.  

- Undersøgelsen bekræfter også, at der er behov for at tænke stofmisbrugsbehandlingen meget bredere, end til kun at handle om misbruget. To ud af tre i behandling har fysiske og psykiske problemer og knap halvdelen har sociale og økonomiske problemer. Hvis der ikke tages hånd om disse udfordringer, så kan misbrugsbehandlingen være skønne spildte kræfter. Mange efterlyser hjælp til psykiske og sociale og problemer. Det kan være i form af flere samtaler eller psykologhjælp – og et generelt helhedssyn på indsatsen, så de enkelte fx ikke sideløbende presses i beskæftigelsessystemet, herunder i forhold til deres forsørgelsesgrundlag.