LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Rådet kritiserer regeringen for ikke at inddrage Rådet i Kampen mod Narko II

20. dec. 2010

Rådet for Socialt Udsatte er forundret over, at regeringen ikke fandt det nødvendigt at inddrage Rådet i forbindelse med udarbejdelsen af Kampen mod Narko II. Regeringen har netop nedsat Rådet til at være talerør for gruppen af socialt udsatte, herunder bl.a. stofmisbrugerne.