Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Rådet opfordrer frivillige til at arbejde for oprettelse af lokale udsatteråd

15. okt. 2013

Det er frivilligt for en kommunalbestyrelse, om den vil nedsætte et lokalt udsatteråd. Det sker ofte på opfordring fra lokale ildsjæle. Derfor skrev Rådet for Socialt Udsatte i sidste uge til 140 væresteder, forsorgshjem, varmestuer og andre tilbud til socialt udsatte i de kommuner, der ikke har et lokalt udsatteråd. I brevet opfordrede Rådet de frivillige kræfter til at arbejde for at få nedsat et lokalt udsatteråd i deres kommune og eventuelt tage spørgsmålet op i debatten forud for kommunalvalget den 19. november. I brevet lå også en infopakke om lokale udsatteråd.

Socialt udsatte har brug for et talerør, der til alle tider sikrer gruppen en formel adgang til beslutningstagerne. Socialt udsatte borgere bliver ofte overset i den lokale politiske debat og formår måske ikke at råbe politikerne op under kommunens forhandlinger om vigtige beslutninger. Et lokalt udsatteråd sikrer en jævnlig og vedvarende dialog mellem socialt udsatte borgere og politikerne i en kommune og styrker dermed demokratiet.

Samspil med andre initiativer

Rådets opfordring til de lokale kræfter er et supplement til mange gode initiativer, der for tiden sættes i gang for at få socialt udsatte til stemmeurnerne til kommunalvalget den 19. november. Rådet bakker op om og har stor respekt for dette arbejde og de mange lokale og landsdækkende frivillige sociale organisationer, der gør en stor indsats.

Rådet håber, at dets initiativ i samspil med de andre kan være med til at styrke demokratiet – både før, under og efter kommunalvalget.