Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Rådets årsrapport: Socialt udsatte i skyggen af reformer

06. maj 2015

Årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte udkommer i dag. I år udkommer årsrapporten på et tidspunkt, hvor det er oplagt at gøre status: Lige før en folketingsperiode udløber. Hvad er opnået? Hvordan er socialt udsattes situation blevet bedret i løbet af de sidste fire år? Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen er ikke begejstret:

 - At fattigdomsydelserne blev fjernet var naturligvis en stor hjælp for mange udsatte. Men når man ser på de reformer, der sidenhen er skyllet henover landet, så må man konstatere, at det er et broget billede, der tegner sig. Især kontanthjælps- og førtidspensionsreformen samt reformen af erhvervsuddannelserne betyder, at levevilkårene for socialt udsatte grupper er blevet markant forandrede – for nu ikke at sige stærkt forringede.

2020-mål ikke en drivkraft 

I årsrapporten bliver der også kastet et kritisk lys på regeringens sociale 2020-mål, der i september 2013 blev præsenteret som en ny måde at skabe resultater indenfor socialpolitikken på. Jann Sjursen hilste målene velkommen, da de blev præsenteret, men er skuffet over manglen på efterfølgende prioritering af arbejdet med målene:

- De sociale 2020-mål har ikke været den drivkraft for socialpolitikken, som mange håbede. Der er endnu ikke kommet en samlet status på initiativer til opfølgning af udspillet. På nogle områder går udviklingen den forkerte vej. Vi ser, at antallet af hjemløse stiger, og især at antallet af unge hjemløse vokser. Samtidig ved vi, at det er stort set umuligt for en kommunal medarbejder at skaffe en billig bolig til en hjemløs. Det viser bare, at indsatsen skal op i et helt andet gear, hvis de sociale 2020-mål skal indfries om bare 5 år.

Som en konsekvens af at hjemløshed er et stigende problem i Danmark stiller Rådet for Socialt Udsatte et forslag om en task force, der får til opgave inden udgangen af 2016 at tilvejebringe 500 boliger med en husleje på max. 3.000 kr., der tilbydes brugere på hjemløseboformer landet over.

Årsrapporten udgives hvert år af Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapporten tegner både et samlet billede for socialt udsatte og billeder indenfor forskellige områder af udsathed, som fx: hjemløshed, misbrug, prostitution og sindslidelser. I rapporten stilles der 19 forslag, som kan medvirke til at bedre levevilkårene for socialt udsatte borgere. Rapporten kan bestilles her på hjemmesiden under 'Publikationer' eller downloades samme sted.    

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01