Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Regeringen bør være mere ambitiøs i forhold til fattigdomsbekæmpelse

20. maj 2015

 - Det er naturligvis glædeligt, at der stadig bliver færre fattige børn og børnefamilier. Men samtidig er det stærkt betænkeligt, at der igen er kommet flere fattige i gruppen over 18 år, som ikke er forsørgere. Tallene viser, at regeringen langt fra er i mål med at bekæmpe fattigdom. Afskaffelsen af fattigdomsydelserne tilbage i 2012 sikrer ikke et fortsat fald i antallet af fattige siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Jann Sjursen peger på, at fattigdomsredegørelsen i 2014 tværtimod forudsagde op mod 10.000 flere fattige i de kommende år som følge af regeringens reformer. Regeringens nye fattigdomsredegørelse, som er offentliggjort i dag, viser, at antallet af fattige børn fortsætter med af falde fra 2012 til 2013, så der i 2013 var 600 færre fattige børn, hvilket også medfører, at der er færre fattige børneforældre. Men desværre viser tallene også, at antallet af fattige voksne er steget med ca. 300 personer. Tendensen går altså i retningen af, at der kommer flere fattige voksne ikke-forsørgere. Tallene viser, at der er over 10.000 fattige unge mellem 18 og 29 år. Regeringens kommentar til fattigdomsredegørelsen er, at man vil opprioritere indsatsen i forhold til fattige børn. Jann Sjursen siger:

-  Det er godt, at regeringen kommer med en årlig redegørelse over fattigdom i Danmark, men det haster med også at få fastsat en ambitiøs målsætning om at bekæmpe fattigdom i Danmark – en plan, der omfatter alle fattige og ikke kun fattige børn og deres forældre. Regeringen bør gøre det til et af de sociale 2020-mål, at fattigdom halveres inden 2020.

 

Yderligere oplysninger: 

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01