Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Sådan stemmer du til folketingsvalget den 5. juni - også som hjemløs

15. maj 2019

Statsministeren har udskrevet valg til Folketinget til afholdelse på grundlovsdag den 5. juni 2019. Se herunder hvordan man gør brug af sin ret til at stemme - også hvis man er hjemløs.

Sådan sætter man sit kryds

Husk valgkortet
Alle borgere, som kan stemme, modtager senest 5 dage før valget et valgkort med posten, som man skal huske at have med på det valgsted, der står på valgkortet – der er typisk åbent mellem klokken 8.00 og 20.00. Hvis man er hjemløs og ikke har en postadresse, kan man stadig stemme - se afsnittet Hvis man er hjemløs herunder.

Aflever valgkortet og få stemmesedlen
På valgstedet skal man aflevere sit valgkort og oplyse sin fødselsdato. Herefter får man udleveret en stemmeseddel.  Har man glemt sit valgkort, kan man stadig få lov at stemme, men det kræver, at man viser billed-id.

Sæt ét kryds på stemmesedlen
Når man står i stemmerummet og skal stemme, må man kun sætte ét kryds på stemmesedlen. Man kan enten stemme på et parti eller stemme personligt på en kandidat. Hvis man kommer til at skrive forkert eller kommer i tvivl om sin stemme, kan man få byttet sin stemmeseddel til en ny.

Aflever stemmesedlen
Når krydset er sat på stemmesedlen, skal den afleveres i stemmekassen, som typisk står lige uden for stemmerummet. Stemmer man blankt – altså hvis man ikke sætter et kryds, men alligevel afleverer stemmesedlen – får den ikke nogen indflydelse på valgresultatet, men den tæller stadig med i den samlede stemmeprocent.

Husk at man altid kan få folkene på valgstedet til at hjælpe, hvis man har spørgsmål eller er i tvivl!

Hvis man er hjemløs

Hjemløse, der ikke har en folkeregisteradresse, har stadig mulighed for at stemme. På valgdagen kan man som hjemløs stemme på det valgsted, man hører til. Man skal kontakte sin hidtidige bopælskommune, dvs. den kommune, hvor man er registreret uden fast opholdssted, for at få oplyst adressen på valgstedet.

Hjemløse kan også vælge at brevstemme i stedet for at stemme på valgdagen. Man kan brevstemme på samme måde som alle andre vælgere, dvs. bl.a. i borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man skal huske gyldig legitimation, fx pas, kørekort, sygesikringskort. Se mere under Sådan brevstemmer man herunder.

Sådan brevstemmer man

I stedet for at møde op på valgdagen og stemme kan man vælge at brevstemme. Hvis man brevstemmer, kan man ikke også stemme på valgdagen.

Man kan brevstemme 3 uger før valgdagen. Den sidste dag, man kan brevstemme, er den tredjesidste hverdag før valgdagen - også når denne er en lørdag.

Hvis man vil brevstemme, skal man møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme:

  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan man også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder – spørg evt. borgerservice, hvor man kan brevstemme
  • på sygehuse, hvis man er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis man er beboer
  • på kvindekrisecentre, botilbud til mennesker med handicap, botilbud til mennesker med psykisk lidelse eller hvis man opholder sig på andre boformer
  • i fængsler, arresthuse m.m., hvis man er indsat
  • i dit eget hjem, hvis man er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade sit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

Man behøver ikke at medbringe sit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis man vil stemme på valgdagen.

Derimod skal man huske at medbringe gyldig legitimation som for eksempel pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort. Når man har vist legitimation, vil man få udleveret en stemmeseddel og en konvolut, som skal udfyldes og afleveres.

Der vil være en medarbejder på stedet, der kan hjælpe, hvis man er i tvivl.

God valgdag!

Stem! Det nytter, og det er nemt